Aanmaken verkoopartikel

Aanmaken verkoopartikelen


Voordat je facturen kunt maken in Yuki, moet je eerst verkoopartikelen aanmaken. Dat doe je als volgt:

Ga naar de bol Verkoop en klik vervolgens op 'Verkoopartikelen'. Het volgende scherm wordt geopend:
Omschrijving

Dit is de omschrijving die zichtbaar gemaakt kan worden op de factuur. De omschrijving kan tijdens het invoeren van de factuur nog worden aangepast. Het is ook mogelijk de Engelse omschrijving in te voeren. Indien er wordt gekozen voor een Engelse factuurlay-out zal deze omschrijving worden gebruikt.


Referentie

De referentie is de artikelcode. Deze kan gebruikt worden om te zoeken naar het artikel of om ze snel in te kunnen voeren. De referentie kan niet op de factuur afgedrukt worden.


Administratie

Als je meer dan één administratie in je domein voert, moet je hier aangeven in welke administratie dit artikel gebruikt wordt. Een artikel kan via de prijslijsten ook in andere administraties gebruikt worden.


Prijslijst

Als je diverse prijslijsten hebt gedefinieerd, kun je hier aangeven aan welke prijslijst je dit artikel wil toevoegen. Een artikel kan later in meerdere prijslijsten opgenomen worden. Kies hier de basisprijslijst voor het artikel.


Verkoopprijs

Hier vul je de standaard verkoopprijs van het artikel in. Of dit de prijs exclusief of inclusief btw is, wordt bepaald door de prijslijst waarin het verkoopartikel wordt opgenomen. Zie "Werken met prijslijsten". Standaard is de prijslijst exclusief btw, dus is ook de prijs die je hier invult exclusief btw.


Btw-percentage

Vul hier in welk btw-percentage normaal gesproken op dit artikel van toepassing is. Dat zal meestal 21%, 6% of 0% zijn.

Grootboekrekening

Vul hier in op welke grootboekrekening de omzet van dit artikel door Yuki geboekt moet worden. Als je twijfelt welke je moet kiezen, neem dan even contact op met jouw Yuki accountant.Exporteren en/of importeren van verkoopartikelen
Elk artikel is opgenomen in een prijslijst. Omdat het niet mogelijk is om een artikel meerdere keren aan te maken en je deze toch, om diverse redenen, in meerdere prijslijsten zou wil opnemen, heeft Yuki het exporteren uit en importeren van artikelen in prijslijsten ontwikkeld.  

Exporteren van artikelen uit een prijslijst doe je als volgt:

  • Open de verkoopmodule, klik vervolgens links in je scherm op 'Verkoopartikelen' en klik in de werkbalk op 'Prijslijsten'
  • Open de prijslijst waarvan je de artikelen wilt exporteren door te klikken op >
  • Klik rechts in de werkbalk op de knop ‘Exporteren’ (pijl naar beneden).

Importeren van artikelen in een prijslijst doe je als volgt:

  • Open de verkoopmodule, klik vervolgens links in je scherm op 'Verkoopartikelen' en klik in de werkbalk op 'Prijslijsten'
  • Open de prijslijst waarin je de artikelen wilt importeren door te klikken op >
  • Klik links in de werkbalk op de knop ‘Importeren’ (pijl naar boven).

Vervolgens doe je een import op basis van een CSV-bestand. De kolommen dienen opgemaakt te worden zoals ons voorbeeldbestand.
Let er ook op dat de Btw codes exact worden opgenomen zoals in het voorbeeldbestand! Deze zijn uniek en kunnen alleen door Yuki gelezen worden.

Let op!

Op prijslijstniveau kun je aangeven of de prijzen inclusief of exclusief btw zijn. Bij het importeren moet je zelf in de gaten houden dat je een prijslijst van hetzelfde type selecteert.

Vreemde valuta wordt op prijslijstniveau bepaald maar dit gegeven wordt bij het exporteren niet opgenomen in het bestand. Dus bij het importeren goed opletten dat je de prijslijst met dezelfde valuta kiest of naderhand de prijs aanpast naar de valuta.

Na het importeren kun je per prijslijst de prijs, het btw-percentage en de geldigheidsdatums 'van' en 'tot en met' aanpassen.

Foutmeldingen

Als de geldigheidsdatum 'tot en met' voor de geldigheidsdatum 'van' ligt, volgt de melding: "Er is een fout opgetreden in regel 2 van het importbestand: 'Valid to' cannot be less than 'Valid from'".


Het importeren van verkoopartikelen die niet aanwezig zijn in het domein

Het exporteren en importeren van artikelen is eigenlijk bedoeld om reeds in het domein aanwezige artikelen op een eenvoudige manier aan één of meerdere prijslijsten te koppelen.

De importfunctionaliteit is echter ook te gebruiken voor het importeren van verkoopartikelen die nog niet aanwezig zijn in het domein. Hier zijn echter wel een paar nadelen aan verbonden:

  • Artikelen worden in de gekozen prijslijst geïmporteerd, maar ook in de standaard prijslijst van de standaard administratie en niet in de standaard prijslijst van de gekozen administratie
  • Als de referentie en/of omschrijving reeds bestaan, dan importeert Yuki het artikel niet maar geeft ook geen foutmelding
  • Nieuwe artikelen worden automatisch aan de eerste omzetrekening gekoppeld en moeten indien nodig achteraf worden aangepast.

Een bestand met te importeren artikelen moet voldoen aan bepaalde voorwaarden. Dit kan worden gecontroleerd door simpelweg een prijslijst uit Yuki te exporteren. Zie de export instructie hierboven.

Als het bestand bijvoorbeeld via Excel gevuld is met de juiste gegevens, kan het bestand via importeren worden toegevoegd aan de gekozen prijslijst en standaard prijslijst van de standaard administratie.Zie ook

ċ
Prijslijst.csv
(1k)
Jeroen Heremans,
1 feb. 2017 08:15
Comments