Administratiegegevens wijzigen en boekjaar

Bedrijfsgegevens en instellingen administratie

Administraties
De instellingen van de administratie vormen een belangrijke basis voor het boeken en verwerken van de administratie. Het betreft info over btw, kas, deelnemingen, aandeelhouders en dergelijke.

De instellingen van je administratie kun je wijzigen door linksboven op het bedrijfslogo of de naam "Logo" te klikken en dan in het dropdownmenu op "Domein" te klikken of naar de 'Relaties' tab te gaan en op Administraties (Zie Icoon hier links) te klikken. Om gegevens daadwerkelijk te wijzigen selecteer je een administratie en klik je vervolgens op de bewerken knop

Het wijzigen van deze instellingen is alleen mogelijk voor werknemers met de rol 'directie' of 'financiële administratie' of voor backoffice medewerkers. Zie voor meer informatie hierover Rollen in Yuki.Algemene bedrijfsinformatie


De meeste wijzigingen voor een administratie betreffen gegevens die betrekking hebben op de algemene bedrijfsinformatie. Door op de verschillende tabs te klikken, kan je per categorie waar nodig informatie wijzigen en/of aanvullen. Onder algemeen kan je ook het e-mailadres voor de administratie wijzigen. Dit adres kan je gebruiken om documenten naar de administratie te mailen.
  • Twee speciale tabs betreffen de btw en 'Accountant'. Deze worden hieronder verder uitgelegd.
  • Het is mogelijk om in de 'Algemeen' tab je eigen bedrijfslogo op te laden. Dit logo kan onder andere gebruikt worden voor het versturen van facturen vanuit Yuki en wordt getoond boven de rapportage.


Extra

Dit is een belangrijk tabblad. Hier wordt aangegeven wie de directie voert, wie de aandeelhouders zijn en welke deelnemingen en verbonden ondernemingen gehouden worden. Op basis van de gegevens worden er:
  1. Automatisch diverse grootboekrekeningen aangemaakt 
  2. Automatisch rekening courant boekingen gemaakt als hier aanleiding toe is.
Per aandeelhouder worden de volgende rekeningen aangemaakt:

Per deelneming worden de volgende rekeningen aangemaakt:


Administratie en Boekjaar

In de tab Administratie bij de Adreskaart van de administratie, kun je de gegevens vastleggen ten aanzien van de werking van met name het boekjaar. De volgende velden kunnen worden ingevuld:
  • ID: Toegewezen door Yuki
  • Relatiecode: Code gebruikt bij de accountant bijvoorbeeld
  • Loopt het boekjaar van je administratie van januari tot en met december? Dit is indien een administratie niet volgens een kalenderjaar loopt maar bijvoorbeeld van juli 2015 tot juni 2016. Vanaf welk boekjaar moet Yuki de administratie bijhouden? Deze waarde (bijvoorbeeld 2016) is een instelling die bepaalt dat er voor dit jaar geen transacties kunnen worden vastgelegd. Als je toch een boeking in een boekjaar voor het eerste boekjaar vastlegt dan krijg je de melding: "Transacties met een boekingsdatum die voor de startdatum van de administratie ligt dienen in een beginbalans te worden aangemaakt." De beginbalans is een speciaal type boekhoudkundig document waarmee boekingen buiten periodes om gemaakt kunnen worden. Als er boekingen in een administratie staan kan het boekjaar nog gewijzigd worden. Als je probeert te wijzigen, krijg je de melding dat je moet oppassen omdat er reeds transacties geboekt werden. Deze transacties dien je dan eerst na te kijken of aan te passen vooraleer je verder gaat. Dat kan bijvoorbeeld door deze tijdelijk naar een volgend boekjaar te verplaatsen door de datum aan te passen. Het kan voorkomen dat documenttype Beginbalans ook moet worden aangepast naar een diverse posten boeking en dat enkele boekingen op de Wachtrekeningen bank, leveranciers, klanten en activa tijdelijk naar een andere rekening overgeplaatst dienen te worden.
Meer informatie over de boekjaren vind je op deze pagina.

Belastingen

Hier kun je indien het bedrijf btw-plichtig is het btw-nummer invoeren. Verder kun je aangeven hoe vaak de belastingaangifte gedaan dient te worden en wie hiervoor verantwoordelijk is:
  1. jij zelf
  2. jouw accountant
Zie ook Opstart: btw-aangifte voor meer informatie over de belastingaangifte. 

Accountant

In deze tab kun je de gegevens van je accountant invoeren en de toegang van de accountant tot jouw domein regelen. Er zijn twee onderdelen:

  • Mijn accountant: Wanneer je een accountant hebt, kies je 'ja' en vul je vervolgens de gegevens van jouw accountant in. Het is belangrijk om deze gegevens zo volledig mogelijk in te vullen, met name als je jouw accountant toegang wil geven tot jouw administratie (let hier vooral goed op de juistheid van het e-mailadres).
Jouw accountant heeft nu de rechten in jouw administratie die horen bij de rol 'externe accountant', voor meer informatie over de specifieke rechten die hierbij horen, zie: Rechten per rol.


Zie ook
Subpagina''s (1): Boekjaren in Yuki
Comments