Archief, dossiers en tags

Archief, dossiers en tags

In Yuki zijn er drie manieren waarop gegevens zoals documenten, contacten en afspraken kunnen worden geordend en gekoppeld.
  1. Archief
  2. Dossiers
  3. Tags
Deze functies hebben enige overlap maar zijn zeker niet hetzelfde. Hieronder volgt een uitleg per functionaliteit.

Archief 

In het archief kun je de door de backoffice verwerkte documenten terugvinden. Daarnaast kun je ook je persoonlijke documenten hierin bewaren.
In de Yuki archiefkast zijn alle documenten geordend per map en binnen deze map zijn verschillende tabbladen aan te brengen. 

Dossiers 

Onder het tabblad ‘dossiers’ zijn de Yuki dossierladen te vinden. Een dossier bevat verschillende zaken die bij een onderwerp of project horen. Elk dossier kan het volgende bevatten:
Taken
Afspraken
Contacten
Documenten (uit het archief)
Correspondentie (e-mail)

Dossiers kunnen dus gebruikt worden om een overzicht van bovenstaande zaken per onderwerp of project te houden. Doordat een dossier een start- en einddatum heeft, kan je goed bijhouden welke lopende dossiers er op dit moment zijn. Verder kunnen dossiers gebruikt worden om structuur te behouden. Zo kan er per dossier bijvoorbeeld direct worden gezien welke openstaande taken er nog zijn en welke correspondentie er onlangs heeft plaatsgevonden. 

Tags 

Een tag is in principe een etiket dat op verschillende digitale zaken kan worden geplakt. Op deze manier zijn deze makkelijk te identificeren en terug te vinden in Yuki. Eén of meerdere tag(s) kunnen worden toegevoegd aan:
  1. Taken
  2. Afspraken
  3. Contacten
  4. Documenten
  5. E-mails
Een praktisch voorbeeld van het gebruik van tags is het aanmaken van een mailing list met de Yuki e-mail. Bij contacten kan per contact een tag worden aangegeven, bijvoorbeeld ‘tag1’. Wanneer je bij het opstellen van een e-mail in het veld voor de ontvanger (‘aan’) rechts op de zoekknop klikt, kun je hier ‘Kies label’ selecteren. Wanneer je hier ‘tag1’ selecteert, zal de e-mail naar alle contacten met deze tag worden verstuurd. Op deze manier hoeft niet elke persoon afzonderlijk worden geselecteerd.
LET OP! Je kunt ook de TAG direct in het adresveld typen. De e-mail wordt dan direct naar alle contacten verstuurd. Als je een naam van een medewerker of relatie als TAG aanmaakt is er dus het risico dat de e-mail naar de mailing list gaat en NIET naar de geadresseerde!!
  1. Tags kunnen worden teruggevonden in het instellingen menu bij 'tags', of via de tag cloud.
  2. Klik in de tagcloud op een tag met de rechtermuisknop voor extra opties 

Zie ook

Comments