Bankafschrift, diverse post of kas inladen via csv

Ook transacties in Excel-bestanden kan je in Yuki op een snelle manier opnemen. Dat kan aan de hand van een csv-bestand. Dit is een Excel dat je opslaat als een .csv-bestand (gescheiden door een lijstscheidingsteken). 

Je kan volgende csv-bestanden uploaden in Yuki:
- Bankafschriften 
- Creditcard afschriften
- Kasbladen
- Beginbalansen: balans, openstaande klanten en openstaande leveranciers
- Diverse posten
- Uitsplitsing Activa

Yuki voorziet een standaard bestand, de welke je kan aanvullen met je eigen gegevens. Het is belangrijk dat je de gegevens letterlijk overneemt zoals in het bestand beschreven staat. Wanneer je de bestanden opent, vind je daarin de nodige uitleg terug. 

ċ
Jeroen Heremans,
14 feb. 2017 01:25
ċ
Jeroen Heremans,
11 apr. 2017 04:30
ċ
Jeroen Heremans,
14 feb. 2017 01:25
Comments