Digitale post

Digitale post

In dit overzicht zie je een lijst van documenten die vanuit een externe bron aan Yuki zijn aangeboden. Dit zijn bijvoorbeeld e-mails verstuurd naar je Yuki e-mailadres of documenten die aangeleverd werden via Dropbox. Deze lijst is puur een controlelijst of er geen oneigenlijke facturen naar jouw boekhouding worden gestuurd en om te volgen wat er via de diverse bronnen is aangeleverd.

Vanuit dit overzicht kun je beslissen wat je met deze binnengekomen documenten wilt doen. Je kunt hier doorklikken en het document zelf alvast bewerken.


Afhandelen

Het binnengekomen document heb je gezien en is verder akkoord. Het document verdwijnt uit het overzicht van binnengekomen e-mails. Het is puur een signaallijst. De documenten worden verwerkt ook als je het document niet afhandelt, tenzij je het document verwijdert.

Vraag aan de backoffice

Over het binnengekomen document wil je een vraag stellen aan de backoffice.


Taak aanmaken

Er moet een taak aangemaakt worden voor het document. In de taak kunnen verdere details worden opgenomen.

Doorsturen

Eén of meerdere personen moeten geattendeerd worden op een binnengekomen document. Er kunnen geen verdere details worden opgenomen.

Comments