Een administratie inrichten

Na het invullen van de administratiegegevens kan je in principe de klant toegang verlenen tot het domein en hem/haar vragen documenten aan te leveren en starten met het verwerken van documenten en banktransacties. Het kan echter verstandig zijn voor een betere start om de administratie eerst verder in te richten en voor te bereiden op een efficiënte afhandeling van documenten en banktransacties. Hiervoor kun je de volgende stappen overwegen:

Adressen importeren
Werd de boekhouding voorheen al in een ander softwarepakket gevoerd, bekijk dan of je je eenvoudig de adressen van klanten en leveranciers uit dat pakket kunt exporteren en weer kunt importeren in Yuki. De belangrijkste gegevens per relatie zijn:
  • Volledige naam
  • Adres, postcode en woonplaats
  • Relatienummer of -code
  • Btw-nummer
  • E-mailadres (dat soms op de factuur staat)
Voor meer informatie over het importeren van adressen in Yuki kun je hier terecht.

Grootboekrekeningen activeren, deactiveren of aanmaken
Werk je met een vast rekeningschema voor je kantoor, koppel dan eerst het rekeningschema van dit domein aan het sjabloon schema van het kantoor. Heeft je kantoor meerdere sjablonen (voor industriesectoren). kies dan het sjabloon dat op dit domein van toepassing is.

Bekijk vervolgens aan de hand van bijvoorbeeld een recente proef-saldi balans welke rekeningen je in de administratie nodig hebt die misschien nog niet geactiveerd zijn. Maak rekeningen aan om de omzet op de juiste manier in te delen en maak ook bijbehorende kostprijsrekeningen aan. 
Tip: Zet rekeningen die niet van toepassing zijn op de boekhouding van het bedrijf uit om fouten zoveel mogelijk te voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan rekeningen voor "huur" of auto-gerelateerde rekeningen als men een eigen gebouw bezit of geen auto's in het bedrijf heeft.

Landen en valuta instellen
Om te voorkomen dat je bij het invoeren van een adres uit een oneindig lange lijst van landen moet kiezen, zet Yuki enkel veel voorkomende landen op "actief". Als je weet dat het bedrijf met bedrijven uit andere landen zaken doet, zet die landen dan ook in de lijst van actieve landen. Doe hetzelfde als gewerkt moet worden met vreemde valuta. Ga daarvoor naar "Instellingen" - "Landen en valuta"

Bankrekeningen aanleggen
Weet je al welke bankrekeningen het bedrijf heeft (en die in de boekhouding verwerkt moeten worden) maak die rekeningen dan al aan (zie ook Bankrekening aanleggen). Doe hetzelfde voor creditcards die in het bedrijf gebruikt worden (en waarvan de uitgaven op één van de bankrekeningen van het bedrijf geboekt worden). Let op dat je bij het aanmaken van een bankrekening direct goed definieert of de rekening een betaalrekening, een spaarrekening of een depositorekening is. Dat heeft invloed op de grootboekrekening die aan de rekening gekoppeld wordt.
Komt de rekening ook voor op een beginbalans, vul dan bij de betreffende bankrekening het beginsaldo in. Op die manier weet de software wat het startsaldo van de rekening was, die tezamen met alle transacties het eindsaldo vormen.

Beginbalans en lijst openstaande klanten en leveranciers
Als de boekhouding van voorgaande jaren in een ander pakket werd bijgehouden en deze in Yuki niet met terugwerkende kracht wordt ingevoerd, is het nodig om en beginbalans in te voeren of te importeren. Bekijk hier de opties die je hebt om dat te doen en de overwegingen die je daarbij moet maken.

BEKIJK OOK

Comments