Herwaarderen vreemde valuta

Herwaarderen saldo vreemde valuta rekening

Het saldo van een vreemde valuta rekening kan eenvoudig geherwaardeerd worden in Yuki. Via de proef- en saldibalans kan het transactieoverzicht van de grootboekrekening van een vreemde valuta rekening geopend worden. Hier is dan een knop "Herwaarderen" beschikbaar in de toolbar of in het pop-upmenu.

Afbeelding toevoegen

Afbeelding toevoegen

Wanneer herwaarderen wordt gekozen, opent een extra dialoogscherm. Als herwaarderingsdatum wordt de einddatum van de geselecteerde periode in het transactieoverzicht gebruikt. Het saldo in vreemde valuta wordt omgerekend met de op die datum bekende koers. Wanneer je "OK" kiest, wordt een diverse post aangemaakt dat het saldo (in standaard valuta) zoals het op dat moment bekend is, corrigeert naar het saldo volgens de op de gegeven datum bekende koers.

Voorbeeld diverse post

Datum Rekening VV bedrag bedrag
31-12-2012 55XXXXX USD bankrekening 0 1.000 C
31-12-2012 654000 Koersverschillen 0 1.000 D

Herwaarderen openstaande factuur in vreemde valuta

Het is mogelijk om per openstaande factuur het bedrag dat openstaat te herwaarderen. Dit is alleen mogelijk voor facturen waar nog geen andere transacties aan gematcht zijn. Via de factuurbewerkingen bij een vreemde valuta factuur kan "Herwaarderen" gekozen worden.

Afbeelding toevoegen

Afbeelding toevoegen

Wanneer herwaarderen wordt gekozen, opent een extra dialoogscherm. Als herwaarderingsdatum wordt de einddatum van het boekjaar gebruikt. Het saldo in vreemde valuta wordt omgerekend met de op die datum bekende koers. Wanneer je "OK" kiest, wordt een memoriaaldocument aangemaakt dat het oorspronkelijke factuurbedrag (in standaard valuta) corrigeert naar het een saldo volgens de op de gegeven datum bekende koers.

Voorbeeld memoriaalboeking

Datum Rekening Relatie Factuur VV bedrag bedrag
31-12-2012 440000 Leveranciers Digicomm 12345 0 1.000 D
31-12-2012  754000 Koersverschillen Digicomm 12345 0 1.000 C
Comments