Hoe maak ik mijn administratie volledig?

Hoe maak ik mijn administratie volledig?

Het is om vele redenen belangrijk om er op toe te zien dat je administratie bij is en compleet is.
  • De managementinformatie wordt betrouwbaarder
  • De btw-aangifte is vollediger
  • De betaallijst wordt actueel
  • Aanmaningen worden niet onnodig verstuurd
Yuki kan enkel verwerken wat je aanlevert. Een complete en betrouwbare boekhouding begint dus bij het regelmatig aanleveren van alle spullen.

Yuki adviseert om bij voorkeur elke week de bank en alle documenten van die week aan te leveren. Een keer per maand kan ook, maar je administratie toont dan vaak verouderde informatie.

Opgelet:
Wat betreft de rapportering van cijfers, dien je steeds na te vragen aan jouw Yuki accountant of de afschrijvingen en dergelijke reeds doorgevoerd werden.

Compleetheid

Waar kan ik zien of mijn administratie compleet is, m.a.w. of ik wel alle documenten aan Yuki heb aangeleverd?

Banktransacties

Om te zien in hoeverre je bank bij is, ga je naar Boekhouding->Bank. Je krijgt dan een overzicht van al je bankrekeningen.

Afbeelding toevoegen

Per bankrekening kijk je aan het einde van de regel naar de laatste transactie datum om te zien wanneer je voor het laatst banktransacties voor die rekening hebt aangeleverd.

Soms staat er na het saldo van de rekening een driehoekje met een uitroepteken erin . Dit wil zeggen dat Yuki geconstateerd heeft dat er ergens één of meer afschriften ontbreken. Het saldo dat je ziet is dus niet betrouwbaar. Om te kijken welk afschrift er ontbreekt, klik je op het rekeningnummer en verander je vervolgens rechtsboven in de balk "Afschriftregels" in afschriften.

Staat er een vraagteken dan betekent dit dat Yuki niet kan controleren of alle transacties zijn aangeleverd en dus of het saldo juist is. Je kunt dit zelf doen door het saldo te controleren met dat van je bank.

Aankoopfacturen

Het komt wel eens voor dat je vergeet een bonnetje of factuur aan Yuki aan te leveren. Om er achter te komen welke facturen ontbreken, ga je naar Yuki Postbus - Aandacht of naar Boekhouding - Leveranciers. Kies in de knoppenbalk voor "Openstaande posten per relatie". In deze lijst ga je op zoek naar betalingen van leveranciers. Die zijn te herkennen aan het symbool of . Het bedrag van die regel zal vaak negatief zijn.


Dit duidt meestal op een betaling aan een leverancier waarvan geen factuur of bonnetje werd aangeleverd. Heb je die factuur of dat bonnetje nog, lever dat dan alsnog aan Yuki aan. Soms is dat een betaling van een factuur die in een voorgaand boekjaar is verstuurd (een boekjaar dat nog niet met behulp van Yuki werd geadministreerd). In dat geval kan het er ook op wijzen dat er in Yuki nog geen beginbalans (en specificatie daarvan) aanwezig is waardoor het nog niet duidelijk is welke facturen er aan het begin van het jaar nog open stonden.

Verkoopfacturen

Voor verkoopfacturen geldt min of meer hetzelfde. Ga hiervoor naar de lijst Boekhouding->Klanten.
Comments