PayPal mutaties opvragen

PayPal mutaties opvragen

In Yuki is het mogelijk om gegevens van PayPal elektronisch in te lezen. Hieronder vind je een omschrijving hoe je mutaties uit PayPal kan halen om aan te bieden aan Yuki.
 
In Yuki komen PayPal-rekeningen in een aparte groep voor Online betalingsproviders te staan. Een van de eigenschappen van een PayPal-rekening is het ontbreken van een rekeningnummer. Daarom gebruiken we het e-mailadres waarmee je inlogt voor je PayPal-rekening.
 

Stap-voor-stap

1. Allereerst meld je je op de gebruikelijke wijze aan bij PayPal. In het openingsscherm klik je op "Activiteit". 


 

2. In het transactieoverzicht klik je vervolgens op "Downloaden". 
3. In deze stap geeft PayPal je de mogelijkheid om een gedetailleerd activiteitenrapport op te maken. Kies hier steeds voor het transactietype "Van invloed op saldo", in opmaak "CSV".
4. PayPal zal jouw bestand voorbereiden, dit kan tot enkele uren duren. Zodra de export klaar is wordt je hiervan verwittigd via mail en kan je de CSV downloaden.
 


Hierna kan je het gedownloade bestand aanbieden aan Yuki waarna dit verwerkt zal worden.
 

Belangrijk

 • Je PayPal-rekening moet van het type 'Zakelijk' zijn om de juiste exportbestanden te kunnen genereren. Voor meer informatie zie Soorten PayPal-rekeningen.

  Je kan dit type rekening makkelijk herkennen aan de URL in jouw internetbrowser.
 • De transacties mogen alleen maar in EUR geëxporteerd worden. Andere Valuta kan niet worden geïmporteerd.

 • Het bestand mag voor slechts 1 e-mail adres transacties bevatten. Indien je meerdere e-mailadressen gekoppeld hebt aan je PayPal account dien je deze naar aparte bestanden te exporteren en in te laden in Yuki.
 

Foutmeldingen die bij het importeren van een PayPal-bestand kunnen optreden

Het importeren van het elektronische afschrift is gefaald. Onbekend importformaat voor bestand met elektronische bankafschriften.
 

Oorzaak :

 • De kopregel van het PayPal-bestand is in het Engels en moet in het Nederlands zijn.

Oplossing :

 • Log in op je PayPal account

 • Klik op ‘Profile’

 • Klik op ‘More options’

 • Klik links in het menu op ‘Account settings’

 • Klik achter ‘Preferred Language’  op ‘Update’

 • Klik in het vervolgmenu  achter 'English' op het pijltje in de dropdownbox en kies voor 'Nederlands'

 • Klik op ‘Save’.

Het importeren van het elektronische afschrift is gefaald.  Dit PayPal-afschrift kan niet worden geïmporteerd. Het bevat dubbele regels voor dezelfde transacties. Dit kan voorkomen bij afschriften waar bijvoorbeeld "winkelwagentje" informatie wordt geëxporteerd.
 

Oorzaken :

 • Het  PayPal is gedownload op een Apple m.b.v. Safari, hierdoor bevat het bestand lege regels, die als dubbele regels worden gezien. 
 • Bij het downloaden is het verkeerde formaat gekozen

Oplossingen :

 • Downloaden van het PayPal-bestand via Chrome 
 • Bij het downloaden kiezen voor “betalingen die het saldo beïnvloeden.  
Comments