Portal voor accountants. Hoe werkt dit?

Korte beschrijving

Speciaal voor accountants biedt Yuki een aparte ingang tot de Yuki service via het internet, een zogenaamde accountancy portal. Via deze portal kan de accountant overzicht houden over haar klanten die gebruik maken van de Yuki service en heeft hij een aantal functies tot zijn beschikking om de gegevens en administraties te beheren.

De betreffende accountant dient wel bij Yuki aangemeld en door Yuki geautoriseerd te worden. Alleen de verwijzing van de administratie wie de externe accountant is, is niet voldoende. Yuki houdt centraal een lijst van geautoriseerde accountants met contactpersonen bij.

De volgende functies worden via deze portal aangeboden:
  • Een overzicht van de door de accountant beheerde Yuki administraties
  • Inzoomen op administratie om eventueel wijzigingen aan te brengen
  • Zelf de eigen medewerkers als Yuki gebruikers aanmaken
  • Zelf rechten uitdelen om te bepalen welke medewerkers van de accountant welke administratie in kunnen.
  • Zelf een nieuw Yuki domein registreren, waarin de standaard administratie automatisch aan deze accountant gekoppeld isBinnen de domeinen heeft de accountant extra functionaliteit tot zijn beschikking om onder andere correcties aan te maken en rapportages te produceren. In het domein heeft de accountant in de top menubalk een extra knop die toegang geeft tot specifieke functies en bij het bekijken van een document/boeking heeft de accountant ook extra functionaliteit beschikbaar.

Zie ook

Externe links

Comments