Wanneer is er sprake van deelnemingen?

Deelnemingen

Er is sprake van een deelneming in de volgende gevallen:

  • Er bestaat een duurzame en specifieke band tussen de ondernemingen
  • Er kan invloed uitgeoefend worden in het beleid
  • Je bezit minstens 10% van het stemrecht
  • Je kan ook onrechtstreeks een deelneming hebben doordat jouw onderneming en een dochteronderneming samen bovenstaand percentage overschrijden
Comments