Wat is een btw-eenheid

De btw-eenheid

Bij een btw-eenheid worden meerdere ondernemers samen gezien als één ondernemer voor de btw. Een btw-eenheid bestaat vaak uit een moedermaatschappij en één of meer dochtermaatschappijen.

Gevolgen voor de btw

Als je een btw-eenheid vormt, heeft dit gevolgen voor de btw. De fiscale eenheid doet bijvoorbeeld één btw-aangifte voor alle ondernemingen samen en betaalt geen btw over leveringen van goederen en diensten tussen de ondernemingen.

Voorwaarden btw-eenheid

Voor het vormen van een btw-eenheid gelden een aantal voorwaarden. De ondernemingen moeten:
  • Een eenheid vormen op financieel, organisatorisch en economisch gebied;
  • Elk ondernemer zijn voor de btw gevestigd zijn in België;

Hoe wordt de eenheid vastgesteld?

Je kunt bijvoorbeeld de controleur vragen de btw-eenheid van jouw ondernemingen vast te stellen. 

Comments