Recente siteactiviteit

12 sep. 2018 02:41 Minal Bashir-Dar heeft Historische import bewerkt
31 aug. 2018 02:47 Minal Bashir-Dar heeft Stappenplan Citrix go to meeting verwijderd
31 aug. 2018 02:45 Minal Bashir-Dar heeft Document verwerkingsregels bewerkt
30 aug. 2018 13:08 Minal Bashir-Dar heeft YUKI - Basisbestand CSV - Diverse posten boeking.csv toegevoegd aan Mutatiebalans
30 aug. 2018 13:07 Minal Bashir-Dar heeft YUKI - Basisbestand CSV - Diverse posten boeking.csv toegevoegd aan Historische import
30 aug. 2018 12:57 Minal Bashir-Dar heeft Historische import bewerkt
30 aug. 2018 12:54 Minal Bashir-Dar heeft Mutatiebalans bewerkt
30 aug. 2018 08:27 Minal Bashir-Dar heeft Importeren historische cijfers verwijderd
30 aug. 2018 08:27 Minal Bashir-Dar heeft bijlage stap 5.JPG verwijderd van Importeren historische cijfers
30 aug. 2018 08:27 Minal Bashir-Dar heeft bijlage stap 4.JPG verwijderd van Importeren historische cijfers
30 aug. 2018 08:27 Minal Bashir-Dar heeft bijlage stap 3.JPG verwijderd van Importeren historische cijfers
30 aug. 2018 08:27 Minal Bashir-Dar heeft bijlage laatste stap.jpg verwijderd van Importeren historische cijfers
30 aug. 2018 08:27 Minal Bashir-Dar heeft bijlage Openstaande leveranciers historische import.csv verwijderd van Importeren historische cijfers
30 aug. 2018 08:27 Minal Bashir-Dar heeft bijlage Openstaande klanten historische import.csv verwijderd van Importeren historische cijfers
30 aug. 2018 08:27 Minal Bashir-Dar heeft bijlage Knipsel.JPG verwijderd van Importeren historische cijfers
30 aug. 2018 08:27 Minal Bashir-Dar heeft bijlage HistoricDataExampleBE.csv verwijderd van Importeren historische cijfers
30 aug. 2018 08:27 Minal Bashir-Dar heeft bijlage Activa voorbeeldbestand historische import.csv verwijderd van Importeren historische cijfers
30 aug. 2018 08:27 Minal Bashir-Dar heeft bijlage 2017-03-03_11-48-37.jpg verwijderd van Importeren historische cijfers
30 aug. 2018 08:27 Minal Bashir-Dar heeft bijlage 2017-02-14_16-59-33.png verwijderd van Importeren historische cijfers
30 aug. 2018 08:27 Minal Bashir-Dar heeft bijlage 2017-02-03_15-19-32.png verwijderd van Importeren historische cijfers
30 aug. 2018 08:27 Minal Bashir-Dar heeft bijlage 01verwijderen.JPG verwijderd van Importeren historische cijfers
30 aug. 2018 08:27 Minal Bashir-Dar heeft bijlage 2017-02-03_14-55-03.png verwijderd van Importeren historische cijfers
30 aug. 2018 00:48 Jeroen Heremans heeft Historische import bewerkt
29 aug. 2018 07:13 Minal Bashir-Dar heeft Historische import bewerkt
29 aug. 2018 07:12 Minal Bashir-Dar heeft Historische import bewerkt

ouder | nieuwer