Yuki factuur‎ > ‎

Aanmaken/wijzigen factuur lay-out


In de facturatiemodule kun je werken met verschillende factuurlay-outs. De lay-out bepaalt hoe de factuur eruit ziet, welke gegevens erop worden afgedrukt, waar het adresblok komt te staan en wat er in de begeleidende mail verschijnt.

Hieronder worden alle lay-out instellingen besproken.

Algemeen

 • OmschrijvingGeef je lay-out een herkenbare omschrijving mee (Bv NL, FR, …)
 • Administratie: Geef aan voor welke administratie de lay-out is bedoeld (indien je meer dan één administratie hebt)
 • Taal: Het is mogelijk om voor Nederlands, Frans en Engels te kiezen.
 • Btw-nummerDit moet je uiteraard altijd op tonen zetten.
 • Titel: Als je dit aanvinkt komt de titel ("Factuur" of "Creditfactuur") bovenaan de factuur te staan, zodat in één oogopslag te zien is dat het document een factuur betreft.
 • Onderwerp: Hiermee kan je eventueel het onderwerp van de factuur op de factuur zelf laten verschijnen (“Factuur voor klant X”).
 • Ontwerp: Kies een lay-out uit de beschikbare varianten
 • Factuurkolommen: In deze sectie kun je aangeven welke gegevens op je factuur moeten verschijnen. Welke kolommen je kiest,is soms afhankelijk van de lay-out die je gekozen hebt. Denk daarbij met name vanuit de klant. Wat is voor de klant belangrijk om op de regel te zien? 
Om te zien hoe een factuur er zou uitzien met jouw instellingen bewaar je de lay-out even en kies je voor “Schermvoorbeeld”:

Pagina-indeling

Onderstaande afbeelding geeft aan hoe de indeling van een factuur wordt bepaald.Op de factuur onderscheiden we drie secties:

Het factuurblok

Dit bestaat weer uit drie delen:
 • de factuurkop (klantgegevens, factuurnummer etc)
 • de factuurregels (met de kolommen)
 • de factuurtotalen (met btw totalen en te betalen bedrag).

Factuur voettekst

Hier kan je bijvoorbeeld een zinnetje plaatsen voorafgaand aan de gestructureerde mededeling, een link naar jouw algemene voorwaarden, …
Ook kan je hier de placeholder [FFstructuredpaymentreference] toevoegen als je een gestructureerde mededeling wil toevoegen. Hiervoor moet dit ook wel aangevinkt zijn in de factuurinstellingen.


Pagina voettekst

Dit blok wordt altijd helemaal onderaan de pagina afgedrukt. Standaard worden de bedrijfsgegevens (adres, KBO-, btw- en bankrekeningnummer) weergegeven, zoals deze zijn vermeld in het domein.
Wil je andere gegevens vermelden, dan kun je dit veld gebruiken voor het vermelden van bedrijfsgegevens etc. als die niet al op je briefpapier staan. Let op: de standaard vermelding komt te vervallen, als je gegevens in dit blok hebt vermeld.  

Ook hier kan je de placeholder [FFstructuredpaymentreference] toevoegen als je een gestructureerde mededeling wil toevoegen. Hiervoor moet deze optie aangevinkt zijn in de factuurinstellingen.

Pagina-instellingen

Met behulp van de pagina-instellingen bepaal je waar de factuurgegevens, klantgegevens en l op de factuur worden afgedrukt. Dit is met name belangrijk als je dat wilt aanpassen aan je bestaande briefpapier.
 • Bovenmarge (in mm): Dit bepaalt waar de algemene factuurgegevens (nummer en datum etc) t.o.v. de bovenkant van het papier begint. Let op dat je tussen de bovenkant en de factuurgegevens soms ook nog een adresblok moet plaatsen. Dit adresblok is 30mm hoog.
 • Inspringen links (in mm): dit bepaalt hoeveel witruimte (linkermarge) je links wil aanhouden
 • Inspringen rechts (in mm): dit bepaalt hoeveel witruimte je rechts (rechtermarge) wil aanhouden
 • Ondermarge (in mm): Dit bepaalt hoeveel witruimte je wilt aanhouden tussen de onderste regel van de voettekst van de pagina en de onderkant van de pagina.

Papier instellingen

Bepaal waar je de factuur op wilt afdrukken. Je hebt drie mogelijkheden:

Op blanco papier

Gebruik Yuki om je logo en bedrijfsgegevens direct mee af te drukken. Als logo wordt het logo gebruikt dat je hebt gekoppeld aan je administratieprofiel.

Voorbedrukt papier

Yuki print enkel het factuurblok en de voettekst van de factuur. Yuki print dan geen logo en geen voettekst van de pagina.

PDF document als factuurpapier
Door een PDF-document aan de lay-out te koppelen, print je de factuur als het ware in dat document. Hierbij zal jouw logo en de bedrijfsgegevens al op de PDF staan. Bij deze instelling zal Yuki zelf geen logo of bedrijfsgegevens op de factuur tonen. Belangrijk is wel dat je wat met de marges en dergelijke speelt om de gekozen lay-out en instellingen te laten aansluiten op de opgeladen PDF. Deze PDF kun je dan bij de factuurlay-out instelling inlezen, en dan zal deze als digitaal briefpapier worden gebruikt.


Adres positionering

Hiermee kun je bepalen waar het adres binnen het factuurblok wordt geplaatst.
 • Bovenmarge (in mm): Dit is gerekend vanaf de bovenzijde van de pagina.
 • Inspringen links (in mm): Dit is gerekend vanaf de linkerzijde van de pagina
Als je te weinig ruimte hebt gehouden tussen de bovenzijde van de pagina en de start van het factuurblok om een adresblok te plaatsen, dan wordt dit automatisch gecorrigeerd.

Logo positionering

Dit is enkel relevant als je kiest voor afdrukken op blanco papier.

Specificatie instellingen 

Voeg een urenspecificatie toe bij facturatie van werkzaamheden. Zie de module Yuki Uren voor meer informatie.

Onderwerp van mail / Mail tekst

Hier kan je het onderwerp en de inhoud van de mail aanpassen. Alle zaken tussen vierkante haken zijn placeholders, Yuki vult deze automatisch in bij het verwerken van een factuur. Meer placeholders vind je op de help-pagina placeholders.


Zie ook

Aanmaken verkoopfacturen
Versturen van verkoopfacturen
Instellingen voor verkoopfacturen
Werken met placeholders
Periodieke facturen
Comments