Release Notes 2014

December 2014

Update dinsdag 9 december 2014


Yuki

 • Gebundelde documenten kunnen nu doorgebladerd worden.
 • Afschrijvingsstaat uitgebreid
 • Dossiers koppelen op regelniveau in een memoriaalboeking
 • Verbeterde weergave en werking van de bundelbak
 • Koppelen van documenten en transacties op een RC rekening is niet langer mogelijk.
 • Taaksoort "vrijgeven voor betaling" beschikbaar gesteld in combinatie met de betaalmodule.
 • Financiële monitor aangepast voor verbeterde weergave in Chrome

 Portaal

 • Beperking rechten gastgebruiker

 BTW

 • Verduidelijking wie verantwoordelijk is voor de BTW-aangifte
 • ICP aangifte kan nu via de taakbalk in de BTW-aangifte worden gedownload

 Yuki België

 • Ondersteuning voor de Belgische BTW-aangifte verbeterdNovember 2014

Update Woensdag 5 november 2014
 

Yuki

 • Navigatie naar de diverse applicaties binnen Yuki is gewijzigd, dit verbetert de werking van Yuki in moderne browsers. 
 • Kolom 'Dossier' toegevoegd aan de grootboekkaart
 • Verbeterde weergave van de "Tussentijdse rapportage"
 • Portaal weergave aangepast, de rol van de gebruiker bepaalt de beschikbare functies
 

Yuki België

 • Nieuwe btw-codes toegevoegd "Import binnen de EU (diensten)" en "Import binnen de EU (goederen)" 

Oktober 2014

Update Maandag 13 Oktober 2014
  

Yuki
 

Algemeen

 • Ondersteuning voor Google Chrome is hersteld, met uitzondering van de scanwizard.
 • Google ondersteunt officieel de plugin (ClickOnce) niet langer, deze plugin is vereist voor het uitvoeren van applicaties zoals de scanwizard.
 • Vervolgscherm na het stellen van een vraag aangepast.
 • Bij documenten waaraan meerdere PDF bestanden zijn gekoppeld wordt het eerste bestand weergegeven.

Boekhouding

 

Yuki Platform Partners

 • Rekeningschema sjabloon toegevoegd
 • Zoekfunctie van het veld Relatie in BO-entry scherm aangepast
 • Verbetering afhandelknop
 • Rol Gastgebruiker toegevoegd aan de partner portal
 • Mogelijkheid om de aftrekbaarheid per grootboekregel aan te passen in een document, bijvoorbeeld het opsplitsen van inkoopfacturen op grootboekrekeningen met verschillende aftrekbaarheid 

 


 

Augustus 2014

Update Maandag 5 augustus 2014
 

Yuki

Boekhouding

Rollen

Yuki België

Bank
 • Verbetering Belgische ING CSV import
 • Ondersteuning KBC

BTW

 • Belgische ICP in XML
 

Yuki Platform Partners

 •  Grootboekrekeningcode zichtbaar in het data-entry scherm (klik voor details)
 • Vragen in domein naar de BO controller of naar de Portal (klik voor details)
 • Verbetering afhandelknop
 
   

Juli 2014

Update Maandag 7 juli 2014

 

Yuki Nederland  

 • Verwijzing naar diverse helpteksten in Yuki zijn geüpdate (van wiki.yuki.nl naar help.yuki.nl)
 • Het veld om een BIC code in te voeren wordt niet getoond bij het aanmaken van incasso machtigingen en het bedrijfsprofiel als het gekozen land Nederland is. 

SEPA

 • In SEPA bestandsnamen wordt geen underscore (“_”) teken meer gebruikt 

BTW

 •  Opgelost: Bij administraties met een gebroken boekjaar wordt in het overzicht omzetbelasting nu het correcte boekjaar getoond 

Grootboekrekeningen gewijzigd:

 •  01400 Omschrijving en code gecorrigeerd
 •  07110 Overige leningen van kredietinstellingen is nu een dynamische rekening
 •  07900 Langlopende leaseverplichtingen is nu een dynamische rekening
 •  13350 Vooruitbetalingen toegevoegd  

Verkoopfactuur layout

 •  lettertypen worden nu alfabetisch gesorteerd getoond
 •  lettertype “Garamond” is aan de lijst van lettertypen toegevoegd
 

Yuki België

 • Kas voor maaltijdcheques toegevoegd
 • Nieuwe grootboekrekeningen voor afdracht sociale lasten toegevoegd

Bank

 •  Coda import verder verbeterd (versie 1 support)
 •  Ondersteuning voor CodaBox toegevoegd
 •  ING BE CSV import verbeterd

BTW

 •  Geen suppletie aanmaken in Belgische domeinen maar doorschuiven naar de eerste periode in het volgende jaar
 •  Omschrijving van de optie “BTW aftrekbaar” gewijzigd naar “BTW van toepassing” in de grootboekinstellingen
 •  Documenten zonder BTW en afwijkende datum zijn nu visueel duidelijk te onderscheiden

Grootboekrekeningen toegevoegd:

 •  451000 Te betalen BTW
 •  494000 BTW aftrekbaar
 •  657000 Diverse financiële kosten
 •  757000 Diverse financiële baten

Grootboekrekeningen gewijzigd:

 •  ‘Omzet’ range hoeveelheid aan te maken rekeningen vergroot naar 8000
 •  ‘Lening’ range hoeveelheid aan te maken rekeningen vergroot naar 100
   

Yuki Platform Partners

 •   Mogelijkheid om het contract van een domein op te zeggen voor platform partners is vereenvoudigd. (Link)
 •  In het workflow overzicht is de medewerker niet langer verplicht tot het openen van het bovenste domein.
 •  Sorteren op relatie in de workflow
 •  Automatische verwerking van facturen is niet meer gelimiteerd tot een maximum bedrag op de factuur

  

Juni 2014

Update maandag 2 juni 2014
 

België

 •  Ondersteuning voor het dagelijks automatisch importeren van rekeninguittreksels aangeleverd via Isabel.
 •  Verbeteringen voor de btw-aangiftes:

  • 0-bedragen in vakken worden in een lichte kleur weergegeven.
  • Vak 63 toont geen banktransacties meer, maar alleen echte creditfacturen.
  • Memoriaalboekingen worden nu goed getoond in de lijst met details per vak.
  • Btw-boekingen op regularisaties worden meegenomen in de aangifte. Creditboekingen op deze rekening komen in vak 61, debetboekingen in vak 62.
 • Verbeteringen in boekstuknummers:

  •  Het is mogelijk om voor alle dagboeken de openstaande boekstukken te verwerken.
  •  In het btw-overzicht worden nu de juiste btw-vakken bij de transacties getoond.
  •  De proefverwerking wordt geopend in het btw-overzicht en kan vanuit dit overzicht definitief gemaakt worden.
  •  Definitieve verwerkingsslagen kunnen geopend worden in het btw-overzicht.
  •  Het btw-overzicht kan geopend worden vanuit een btw-aangifte om alle bijbehorende documenten weer te geven. Hierbij worden ook de documenten, die nog niet zijn meegenomen in een verwerkingsslag, weergegeven zonder boekstuknummer.
 •  Grootboekrekening 612050 toegevoegd (Accountantskosten)

 

Document herkenning

 • Gescande verkoopfacturen werden niet meer automatisch afgehandeld. 
 • Bugfix: Voor verkoopfacturen waar de klant een postbus adres heeft kon het voorkomen dat deze klant steeds opnieuw werd aangemaakt (als dubbele relatie).

Btw-aangiftes

 • Indien een icp-aangifte niet is verstuurd naar de Belastingdienst, of wanneer deze als foutief is ontvangen kan deze (alsnog) opnieuw worden verstuurd.
 • Bugfix: In de XBRL-aangifte werden de bedragen bij icp-diensten en goederen omgekeerd aangegeven.

 

Voor platform partners

 •  Bugfix: Probleem opgelost dat de accountantsknop en yuki store niet werden getoond indien een domein alleen toegankelijk is voor “Medewerkers in een BO domeinfunctie”.
 •  Bij het overzicht van diensten in het backoffice workflow scherm wordt nu ook de urenmodule weergegeven. 
 •  Bugfix: Bij inkoopfacturen is het niet langer mogelijk dat de bankrekening van een andere relatie wordt ingevuld vanuit de IDR.
 •  Bugfix: Sluitknop in de btw-aangifte werkt weer.
 •  Bugfix: Totaalbedrag van de btw-aangiftes wordt herberekend bij het aanpassen van een btw-bedrag in een memoriaalboeking.

 

 

Mei 2014

Update maandag 12 mei 2014
 

België

 • Diverse verbeteringen rond de btw-aangifte.
 • Diverse verbeteringen rond de boekstuknummers.
 • Eerste opzet BTW-overzicht met boekings- en vaktotalen op scherm, daarbij de mogelijkheid een PDF aan te maken.
 • Bugfix: Probleem met ING BE import opgelost.

BTW

 • Voor administraties met een gebroken boekjaar bestaat nu de mogelijkheid de btw-aangiftes toch per kalenderjaar te versturen. Zie Yuki Wiki (link) 
 • Een btw-aangifte kan niet worden goedgekeurd, verstuurd of historisch afgesloten indien er een icp-aangifte bestaat met ontbrekende of ongeldige btw-nummers.
 • Icp-aangifte opnieuw kunnen verzenden naar Digipoort (indien deze met fout was bevestigd). Op deze manier kunnen aangiftes waar bijv. een ongeldig btw-nummer in zat opnieuw worden ingediend.

Overige

 • Vragen over de salarisadministratie kunnen alleen nog gesteld worden door gebruikers in de rol HRM en/of Directie.
 • Bugfix: Problemen opgelost met aangifte loonheffing die niet op de betaallijst komen
 

Voor platform partners

Workflow

 • Platform partners kunnen nu de workflow per medewerker bekijken.
 • Data-entry rol voor platform partner medewerkers.
 • Lijst met BTW aangiftes direct vanuit BO menu te kiezen

Overige

 • Documenten komen niet meer in de workflow indien documenten worden verplaatst in het archief vanuit een ordner tab.
 • In de navigatiebalk staat nu onder de domeinnaam aangegeven of het een franchise, partner of yuki domein betreft. Als tooltip wordt de naam van de partner weergegeven.
 • Bugfix: Problemen opgelost met aangifte loonheffing waarvan de boeking niet werd gegenereerd.
 • Bugfix IDR: Office documenten werden niet meer herkend en verwerkt door de IDR.
 • Bugfix IDR: Het opnieuw verwerken van documenten (om bijv. herkenningsregels te testen) werkte niet goed. Indien een inkoopfactuur aangepast moest worden naar een verkoopfactuur lukte dit niet. Bij fouten kon de verwerking ook oneindig in de verwerkingslijst blijven staan.
 • Bugfix: Aanmaken memoriaalboeking voor historische SEPA bestanden
 
 

April 2014

Update donderdag 8 april 2014
 

SEPA

 •  Ten behoeve van de matching wordt voor de SEPA incasso- en betaalbestanden een journaalpost per batch aangemaakt. Deze opgesplitste journaalposten kunnen ook voor historische bestanden gegenereerd worden.
 • Weergave van de SEPA batches is verbeterd. De verschillende batches hebben een duidelijke kop- en voetregel.
 • Mogelijkheid om de kolommen ‘Ontvangen’ en ‘Te ontvangen’ toe te voegen in de ‘Nog te incasseren’-lijst.

België

 • Ondersteuning bankimport CSV-bestand ING
 • Basis functionaliteit rondom boekstuknummers
 • Vanuit ’Boekhouding’ > ’Inkoop’ en ’Boekhouding’ > ’Verkoop’ is het overzicht Creditfacturen beschikbaar.
 • Verbeterde ondersteuning voor het Belgische btw-formulier.

Bank

 • Ondersteuning Knab bank importbestand
 • Importeren van Yuki bank exportbestanden

Salarisstroken

 •  In domeinen die gebruik maken van de payrollservice is voor gebruikers in de directie- of HRM-rol onder ’Boekhouding’ > ’Personeel’ > ’Salarisstroken’ een lijst beschikbaar van de gegenereerde salarisstroken. Vanuit deze lijst kunnen de salarisstroken naar de medewerkers gemaild worden. Zie Yuki Wiki (link)
 • Bij het genereren van de salarisstroken vanuit de job of handmatig wordt een notificatie aangemaakt voor de aangewezen gebruiker via ‘Instellingen’ > ’Berichten van Yuki’. Standaard is dit de eigenaar van het domein, maar hier kan gekozen worden voor elke gebruiker in de directie- of HRM-rol.

Overige

 • Het is nu voor iedereen in een BackOffice rol mogelijk om documenten in de workflow opnieuw te laten verwerken (zonder opnieuw door de IDR te gaan)
 • Bij dossiers een koppeling toegevoegd naar de lijst met inkoopfacturen.
 • Bugfix: Correct aanmaken van de PDF van SEPA incassomachtigingen

 


Maart 2014

Update donderdag 6 maart 2014
 

SEPA

 • Documentatie over SEPA incasseren en de daarbij behorende perikelen. Zie Yuki Wiki (link)
 • De uitvoerdatum bij een ClieOp/SEPA bestand is te wijzigen door een datum in te voeren.

Verkoopfacturen

 • Voor verkoopfacturen is het nu mogelijk om in een andere taal te factureren. Voor Nederlandse domeinen is het mogelijk in het Nederlands en Engels te factureren. Voor Belgische domeinen zijn Nederlands, Frans en Engels beschikbaar als taal. Zie Yuki Wiki - factuurlayouts en Yuki Wiki - verkoopartikelen
 • Voor lay-out 11 is de kleur voor alle papiersoorten instelbaar.

Overigen

 • Afdelingen kunnen vanuit het instellingen scherm worden onderhouden (door directie of een HR-medewerker).
 • Voor bankafschriftregels is het niet langer mogelijk de omzet/kosten te spreiden. Dit zal altijd via een factuur moeten gebeuren omdat de boeking die gemaakt wordt afhankelijk is van het document type.
 • Gebruikers in de sales-rol kunnen de lijst met openstaande facturen inzien voor debiteuren.
 • Aan de lijst met inkoopfacturen is de kolom dossier toegevoegd, ook kan er specifiek op het dossier gezocht worden.
 • In het dossier menu is een koppeling naar de inkoopfacturen toegevoegd.
 • Totalen in de ouderdomsanalyse worden nu niet meer afgekapt op het scherm getoond bij een lange lijst.
   

Voor platform partners

SEPA

 • Bij het matchen van een specifieke storno (FoutcodeAC01, AC04, AG01 of MD02) aan een factuur in een SEPA incasso bestand, wordt automatisch de bijbehorende machtiging weer op FRST (eerste gebruikte/FiRST use) gezet.
 • Voor BO-gebruikers is de mogelijkheid toegevoegd machtigingen naar FirstOff te zetten voor alle machtigingen die niet zijn gelinkt aan een factuur.
 • Verbetering in de performance bij het definitief maken van een SEPA bestand door in het XML bestand een referentie naar het document in Yuki op te slaan.

Verkoopfacturen

 • Na het definitief maken komen de facturen niet meer in de ‘in behandeling’ lijst maar in de ‘onderweg’ lijst zoals hoort.
 • Bij het aanpassen van een prijsovereenkomst worden bij het bijwerken van onverwerkte facturen alleen de facturen getoond die ook daadwerkelijk worden aangepast.
 • Indien bij het verwerken van meerdere facturen een factuur niet succesvol verwerkt kan worden wordt deze niet meegenomen in de print-lijst of aangemerkt als verstuurd.
 • Bij het kopiëren van een verkoopfactuur wordt niet langer de bankrekening van de factuur mee gekopieerd, maar uitgegaan van de standaardbankrekening van de relatie.

Herkenning

 • Voor elk domein zijn er nu OCR-herkenningsregels beschikbaar. Hiermee kunnen op basis van de gevonden tekst op een document een document type en eventuele relatie gezet worden. Hiermee kan de automatische verwerkingsgraad aanzienlijk worden verhoogd. (Wiki artikel IDR herkeningsregel) 

Overige

 • Verbeterde ondersteuning voor het PostbankOnline formaat.
 • Centraal overzicht op documenten die in behandeling zijn gezet per werknemer.
 • Relatie namesearch in Backoffice inkoop- en banktransactiescherm laat een woonplaats (en land) zien om selectie te verbeteren.
 • BackOffice employee limited rol geïntroduceerd. Een gebruiker in deze rol krijgt alleen toegang tot de domeinen waar deze expliciet is toegewezen.
 • Diverse aanpassingen voor een betere werking van de Compact Portal
 • In de Yuki store kunnen per accountant en per land verschillende prijslijsten worden gehanteerd. De uitgebreide omschrijving en HTML-omschrijving van de Yuki Store verkoopartikelen kunnen in meerdere talen worden opgegeven.

België

 • Verdere ondersteuning voor het toekennen van boekstuknummers.
 • Verdere ondersteuning voor het Belgische btw-formulier.
 • Verdere uitbreiding van het grootboekschema.
 • Declaratieformulieren kunnen nu verwerkt worden.
 • Steekproeven kunnen per land gefilterd worden.
 • Bij e-mailtemplates in Yukicentral kan een land en taal worden opgegeven (alleen bij documenten in de templates ordner). Bij het versturen van e-mails naar een gebruiker wordt de gekozen taal gebruikt om de juist e-mailtemplate te kiezen.

 

Februari 2014

Update van maandag 3 februari 2014

SEPA

 • Verbeteringen rond incasso’s waar de machtiging niet in orde blijkt. Deze incasso’s kunnen nu handmatig op First worden gezet indien nodig.
 • Batches met 1000 of meer opdrachten worden opgesplitst in meerdere batches binnen hetzelfde bestand.
 • Striktere controle op toegestane karakters in een SEPA bestand. Geaccentueerde karakters worden vervangen door de niet-geaccentueerde versies.
 • Voor het incasseren is een BIC code van de bankrekening vereist. De BIC code wordt voor Nederlandse rekeningen automatisch bepaald aan de hand van het IBAN nummer. Indien de BIC code niet automatisch wordt bepaald dient dit handmatig toegevoegd te worden.

Btw - aangiftes

 • Het aanleveren van de btw-aangiftes in Yuki aan de Belastingdienst verloopt vanaf 2014 via Digipoort.

Overige

 • Ondersteuning voor nieuw Rabobank MT940 formaat.
 • Bij het importeren van relaties wordt nu een melding getoond indien een relatie niet geïmporteerd kon worden (zoals bijvoorbeeld door een ongeldig btw-nummer).
 • Gebruikers in de “Externe accountant” rol kunnen nu een relatie invullen bij grootboekrekeningen waar dit van toepassing is (bijv. RC)
 • Loginscherm sterk vereenvoudigd.
 • De regels in een memoriaalboeking worden gesorteerd op tijdstip van invoeren, vanaf nu staat de laatst ingevoerde regel bovenaan.
 • In de lijst met verkoopfacturen is het nu mogelijk kolommen met het “e-mailadres” en “datum verstuurd” toe te voegen.
 • Datum van aanmaak van de facturen is beschikbaar in de lijst facturen en herinneringen.
 • Aan het overzicht met bankrekeningen is een compactere layout toegevoegd.

Voor platform partners

Documentverwerking

 • De IDR verwerkt nu (per verwerkingsslag) maximaal 10 documenten van hetzelfde domein uit de wachtrij. Dit om te voorkomen dat domeinen waar een grote bulk wordt geüpload alle resources in beslag neemt.
 • Het MasterInvoiceContact veld wordt niet meer gebruikt. Dit veld zou leveranciers op adres moeten vinden uit een centrale database maar leverde in de praktijk weinig op. Het verwijderen van dit veld komt ook de verwerkingssnelheid per document ter goede.

Accountantsportaal

 • Introductie van de zogenaamde “compact-portal”. Yuki software partners krijgen de mogelijkheid hun domeinen in het “compact-portal” te plaatsen. Voor deze domeinen is de functionaliteit van de Yuki software beperkt (tot de noodzakelijk financiële applicaties) en is een andere prijsstelling hanteerbaar.
 • Voor overkoepelende accountant organisaties is het mogelijk in Yukicentral een moeder-dochterrelatie vast te leggen. De moederorganisatie kan dan vanuit haar portal in elk overzicht een individuele (eigen of onderliggende) organisatie selecteren of een totaaloverzicht krijgen.

Overige

 • Vanuit de statusbalk (onderin het scherm van Yuki) kan een backoffice-gebruiker nu snel naar het rekeningschema (icoontje met het plusje).

 

Januari 2014

Update van maandag 13 januari 2014

Grootboekschema

 • In nieuwe domeinen is van alle grootboekrekeningen met een bereik van rekeningen van hetzelfde type (bijv. alle omzetrekeningen) standaard slechts één rekening aanwezig. Verdere rekeningen kunnen zelf worden aangelegd.
 • De "actief" vlag bij een grootboekrekening is niet meer in gebruik. Alleen de "ingeschakeld" vlag heeft nog functie:
 • Zoeken door te typen zoekt alleen ingeschakelde rekeningen
 • Zoeken door browsen (vergrootglas) laat de gebruiker de keuze tussen alleen ingeschakelde en alle rekeningen.
 • Vanuit het browser scherm (vergrootglas) kunnen rekeningen direct worden ingeschakeld.
 • Een ingeschakelde rekening kan te allen tijde weer worden uitgeschakeld  
 • Op een uitgeschakelde rekening kan niet geboekt worden.

Incasso/SEPA

 •  Je kunt nu de incassolijst op je Yuki bureaublad toevoegen, waarbij je dan direct ziet hoeveel facturen je nog moet incasseren.
 • Facturen die aan een concept-incasso bestand worden toegevoegd staan direct in de “Onderweg” lijst (en niet meer in de “Nog te incassseren” lijst).
 • Als een incasso-machtiging al gebruikt is in een factuur, kunnen type/aanvangsdatum/bankrekening/referentie van de machtiging niet meer worden gewijzigd (bedoeling is om dan een nieuwe machtiging aan te maken, met een nieuw begindatum).
 • Vanuit de lijst van incasso- machtigingen kun je nu het aantal facturen zien waarin de machtigingen zijn gebruikt, en hierop doorzoomen naar de lijst van facturen.
 • Eenmalige incassomachtigingen kunnen nu maar eenmalig aan een factuur worden toegewezen.
 • Voor SEPA-incasso's met een doorlopende machtiging wordt voor de eerste incasso poging altijd een type “FRST” gebruikt; ook als er al eerder via een ClieOp bestand werd geïncasseerd. Dit om problemen met storneringen te voorkomen.
 • Batch IDs en verdere informatie over elke incasso-batch wordt weergegeven in een extra subtotalen regel voor concept en definitieve betaal/incassobestanden.
 • De SEPA-bestandsnamen voor de Rabobank bevatten nu niet meer het volledige IBAN nummer, maar de laatste 10 cijfers hiervan, zodat de total bestandsnaam niet langer dan 35 is (zoals vereist door de Rabobank)
 • Aan de SEPA-bestandsnaam is een volgnummer toegevoegd, zodat meerdere bestanden die op dezelfde dagen worden aangemaakt een andere naam hebben.
 • In het SEPA-bestand wordt de "Batch-betaling" optie meegegeven zoals die bij de bankrekening is vastgelegd. Vraag in voorkomende gevallen je Yuki backoffice medewerker dit in te stellen.

Archief

 • Het is nu mogelijk om het standaard-beveiligingsniveau voor nieuwe documenten in te stellen (via de nieuwe “Archief instellingen” knop bovenin het archief)
 • In de document-preview van het archief kun je niet meer kiezen om alle pagina’s van een bundel te zien (vanwege performance redenen, en omdat deze vervolg-thumbnails in de bestaande opzet niet leesbaar waren op het scherm)

 Btw-aangiftes via Digipoort.

 • Vanaf 1 januari kunnen btw-aangiftes uitsluitend nog plaatsvinden via het electronische portaal van de overheid, Digipoort (en dus niet meer via BAPI). Yuki is hier volledig voor gereed.

Overig

 • Diverse links (o.a. help, release notes) binnen Yuki wijzen nu naar de nieuwe Yuki wiki, op help.yuki.nl. De "oude" wiki is nog voor inzage beschikbaar op wiki.yuki.nl
 • In de prijshistorie van een verkoopartikel in een prijslijst (klik op "details" knop van een artikel in het prijslijst overzicht), kun je nu zien door wie en wanneer de prijzen zijn aangepast.
 • Nederlandse feestdagen voor 2014 zijn toegevoegd aan de Yuki agenda.

 Zie ook:

Comments