Release Notes 2013

Release 11/November 2013


Maandag 4 november 2013 is een nieuwe Yuki update geïnstalleerd.


De belangrijkste zaken hierin:

IBAN/SEPA

 • IBAN-nummers uit vrijwel alle Europese landen worden nu correct verwerkt (was voorheen alleen Nederland en België)
 • CAMT-bestanden met banktransacties kunnen nu door Yuki verwerkt worden (CAMT is binnen SEPA de standaard voor elke communicatie van de bank naar de klant, inclusief de banktransactie-bestanden. Dit is dus de officiële opvolger van de MT-940 bestanden.

Incasso

 • De SEPA incasso-functionaliteit is nu beschikbaar voor alle klanten met de “Yuki Incasso” module (de SEPA contractregel is dus niet meer nodig).
 • Er is een SEPA-incasso wizard beschikbaar die de nieuwe procedures binnen SEPA rond incasso’s uitlegt, waar je je SEPA-incassso contractnummer (bij de bank) kunt ingeven, en waarmee je automatisch SEPA machtigingen voor alle doorlopende incasso’s kunt aanmaken. Deze wizard wordt elke 30 dagen opnieuw getoond, en kan handmatig worden opgestart vanuit de lijst met incasso-machtigingen.

IDR

 • Meerdere wachtrijen. Om de tijd te verkorten voordat documenten door de Yuki documentverwerking (IDR) worden afgehandeld, worden nu PDF/plaatjes, Office documenten, en bank/transactie-bestanden elk in een aparte wachtrij afgehandeld (door een apart proces). Hiermee is het de bedoeling dat ook in piekuren het nooit meer dan 20 minuten duurt voordat een document is afgehandeld.
 • Volgorde. De IDR werkt nu altijd de langst-wachtende documenten eerst af (dit was eerst op alfabetische volgorde van het domein)
 • Grafieken. Vanuit het IDR dashboard zijn binnen “Aanlevergrafieken”, grafieken beschikbaar met de gemiddelde wachtrij-grootte per uur/dag.

Grootboekrekeningen

 • Landspecifieke grootboekrekening informatie kan centraal worden onderhouden. Er bestaat een centraal rekeningschema met daarin alle mogelijk (landspecifieke) grootboekrekeningen. Via dit centrale schema kunnen landspecifieke rekeningschema's worden aangelegd.
 • Dynamische grootboekrekeningen zijn geïntroduceerd. Voor dynamische grootboekrekeningen is het mogelijk om via één rekeningdefinitie in het centrale schema in een domein meerdere klonen van deze rekening aan te leggen. Voorbeeld van dit soort rekeningen zijn bijvoorbeeld de grootboekrekeningen voor bankrekeningen, bestuurders, deelnemingen maar ook omzet of kostenrekeningen. Deze dynamische rekeningen zullen in eerste instantie voor de Belgische domeinen worden aangelegd waarna ze ook voor (bestaande) Nederlandse domeinen worden aangelegd. Voor deze rekeningen wordt een code bereik opgegeven in de landspecifieke grootboekrekening informatie
 • Land-onafhankelijke grootboek-scripts worden niet meer op domeinen toegepast (alleen nog de land-specifieke scripts)

Partners

Binnen het partner-portaal zijn nieuw beschikbaar:
 • Activiteit. Overzichten met de totaal bestede tijd per domein of medewerker.
 • Aangeleverd. Grafieken met hoeveelheden documenten en vragen per uur of dag.

België

 • Aparte btw-codes en -types voor België en Nederland. België heeft vertaalde (getermde) btw-code omschrijvingen.

 • Eigen e-mail templates (in yukicentral) voor België, door de tag “BE” toe te voegen aan een document.

Release 10/Oktober 2013Oktober 2013

Update van maandag 7 oktober 2013 

 • Incasso functionaliteit
  Als je in de Yuki Store de Yuki Incasso module aanschaft, kun je vanuit Yuki je bank-incasso traject beheren.
  Hierin zijn de volgende verbeteringen aangebracht:
  • Er is nu een apart menu met alle functionaliteit rond incasseren. Dit menu is bereikbaar vanuit zowel het verkoop- als het bankmenu. In dit incassomenu zijn o.a. alle opties opgenomen die voorheen in de incasso sectie van het verkoopmenu stonden.
  • De SEPA-incasso functionaliteit is deze maand nog in beta (en kan op verzoek worden aangezet). Volgende maand wordt deze functionaliteit voor alle gebruikers met de Yuki Incasso-module vrijgegeven.
  • In de historie van de betaallijst worden niet langer de incassobestanden getoond. De incasso-historie bevindt zich nu als een aparte lijst in het nieuwe incasseren menu.

 • IBAN/SEPA
  Yuki vult automatisch elk weekeinde alle bankrekeningnummers aan met IBAN en BIC gegevens. Om fouten hierin te voorkomen worden de volgende bankrekeningnummers hierin niet meegenomen:
  • Bankrekeningnummers gekoppeld aan niet-Nederlandse adressen
  • Nummers van minder dan drie cijfers
  • Bekende "test" nummers (123456789 etc/)

 • Nieuwe grootboekrekeningen
  De volgende rekeningen zijn aan het Yuki grootboekschema toegevoegd:
  • 06220 Voorziening lijfrente
  • 08210 Continuïteitsreserve
  • 08220 Bestemmingsreserve
  • 40130 Storting pensioenvoorziening
  • 45760 Incassokosten (boete)
  • 86700 Rente op stamrechtverplichting
  • 86710 Storting lijfrente

 • Btw-spelling
  De spelling van “btw” in de software is genormaliseerd volgens het groene boekje: geen hoofdletters (tenzij aan begin van de zin), en koppeltekens bij samengestelde woorden. Voorbeelden:

 • Archief-ordners
  • Backoffice medewerkers kunnen (weer) archief-ordners toevoegen of aanpassen.
  • Gebruikers die geen rechten hebben om archief-ordners aan te maken zien niet meer de lege “nieuwe” ordner in het archief.

 • Gebruikte opslagruimte
  In het “Mijn domein” overzicht zie je nu rechtsboven de door het domein gebruikte opslagruimte. 

Release 09/September 2013

September 2013
Update van maandag 9 september 2013 


 • IBAN/SEPA
  • Vanaf nu wordt in Yuki voor alle Bankrekeningen bij voorkeur het IBAN-nummer getoond als dit beschikbaar is. Bij het verwerken van facturen waarop het IBAN-nummer vermeld is, zal dit nummer door Yuki worden ingevuld bij de factuur.
  • In de loop van deze week zal Yuki automatisch zo veel mogelijk alle bankrekeningen in alle Yuki domeinen aanvullen met IBAN/BIC informatie, indien deze beschikbaar is. Daarna zal dit de komende negen maanden wekelijks opnieuw worden bijgewerkt in alle domeinen.
  • Het aanmaken van SEPA-betaalbestanden is nu beschikbaar voor alle Yuki gebruikers die de Yuki Betaalservice hebben aangeschaft voor hun domein.
  • De SEPA incasso-functionaliteit (inclusief een incasso-machtingsregister) is momenteel in een proeffase en kan op verzoek worden aangezet.
  • Als je Yuki automatisch je ABN-transacties laat ophalen, zit in deze transacties nu het IBAN-nummer van de tegenrekening indien het om een SEPA-transactie ging. De SEPA-transacties van de ABN worden nu ook wat anders weergegeven: je ziet nu nog alleen de relevante omschrijving, en niet de gehele tekst van de SEPA-transactie (deze SEPA-tekst is nog wel zichtbaar als je even met je muis over de omschrijving van de banktransactie blijft hangen).
  • In alle domeinen zijn de IBAN-nummers van de belangrijkste twee nummers van de belastingdienst (voor betalingen en voor teruggaven) automatisch aangevuld en/of gecorrigeerd.

 • Automatisch laten ophalen van banktransacties bij de Rabobank
  Het is nu mogelijk om Yuki automatisch dagelijks je Rabobank-transacties te laten ophalen, zodat je daar zelf geen werk meer voor hoeft te doen (dit was eerder al beschikbaar voor de ABN). Zet deze optie aan in de Yuki Store, en volg de instructies die je van daaruit in een e-mail ontvangt.

 • Vernieuwde iPhone schermen
  Vrijwel alle schermen binnen de Yuki iPhone app hebben een grondige revisie ondergaan:
  • Vernieuwde menu indeling met alerts voor taken, vragen en ontbrekende documenten
  • Vernieuwde archief interface
  • Nieuw: attentielijst ontbrekende documenten en bankafschriften
  • Grafieken bij overzicht resultaat en bank
  • Extra info bij contactpersonen:
   • Omzet / inkopen
   • Openstaand saldo
   • Aantal documenten
  • Vernieuwd takenoverzicht en -afhandeling
  • Vernieuwde openstaande vragen - en afhandeling

 • Rechten archiefmappen
  • In het bewerken-scherm van de HRM archiefmap, kun je nu de volgende opties aangeven:
   • De werknemer mag wel of niet zijn eigen documenten zien in deze map
   • Een manager mag wel of niet de documenten van zijn ondergeschikten in deze map zien.
  • Alle bewerken- en verplaatsen-functionaliteit van een archiefmap kan alleen nog door een gebruiker in de Management rol worden uitgevoerd (in de HRM map ook door de HRM rol).

 • Webservices
  De webservice om verkoopfacturen aan te maken heeft uitgebreidere mogelijkheden m.b.t. het gebruik aan aanmaken van relaties
  • Wanneer gewerkt wordt via een relatiecode is de logica aangepast met betrekking tot het wijzigen/wissen of intact laten van de relatievelden.
  • Een contactpersoon kan worden opgegeven voor een factuur.
  • Kijk hier voor alle details van deze webservice: Sales-Functionele beschrijving verkoopfacturen XML

 • Scannen
  Je kunt nu direct meerdere pagina's tot één enkel document in Yuki inscannen. Klik hiervoor vanuit het Yuki Archief op de "Nieuw document" knop, en kies hier "Ik wil een document van één of meerdere pagina´s inscannen". Deze functionaliteit gebruikt de Yuki Scan Wizard, die uitsluitend op Windows computers beschikbaar is.


Release 07/Juli 2013

Juli 2013

Update van maandag 1 juli 2013 

 • Jaarstukken met verlengd boekjaar
  Yuki kan nu ook je jaarstukken verzorgen als je eerste boekjaar een verlengd boekjaar is (bijv. als je bedrijf is gestart aan het einde van het jaar en deze laatste maanden bij het volgende boekjaar moeten worden getrokken). 

 • Btw-aangiftes
  • De afhandeling van suppletie-aangiftes is verbeterd. Wanneer Yuki verantwoordelijk is voor de suppletie, kan deze worden goedgekeurd, afgesloten of als niet verstuurd worden aangemerkt. Indien hij goedgekeurd wordt, ontvang je een bericht dat de suppletie klaar is gezet om uitgeprint en verzonden te worden. Voorheen kon je de aangifte niet (zelf) afsluiten.
  • De intracommunautaire prestaties (IC)-aangifte kan nu ook maandelijks naar de Belastingdienst verstuurd worden. Dit is alleen mogelijk als ook de btw-aangifte maandelijks verstuurd wordt. Deze instelling kan door je Yuki Backoffice medewerker worden aangezet.

 • Yuki Salarisservice
  • De door Yuki aangemaakte loonstroken bevatten nu ook gegevens over een eventuele leaseauto van een werknemer. Kenteken, cataloguswaarde en bijtelling percentage worden op de loonstrook meegenomen.
  • Op de salarisservice formulieren moet nu het volledige IBAN-bankrekeningnummer worden opgegeven. Op het werknemersformulier moet nu ook de werkgever worden ingevuld.

 • Rabobank
  Bij de Rabobank kun je je banktransacties in twee MT940-formaten downloaden, met of zonder SEPA/IBAN informatie. Deze bestanden bevatten soms verschillende informatie, en om fouten en dubbelgeboekte transacties te voorkomen, ondersteunt Yuki nu nog uitsluitend het MT940/SEPA formaat van de Rabobank.

 • Geen Twitter berichten meer op het Yuki bureaublad
  M.i.v. 12 juni 2013 heeft Twitter de mogelijkheid om vanuit de software, zonder zelf bij Twitter ingelogd te zijn, Twitter berichten van een willekeurige Twitter account op te halen opgeheven. Het is daarom niet meer mogelijk om Twitter berichten op het Yuki bureaublad meer te tonen, ook niet voor gebruikers die bij hun voorkeuren hiervoor een eigen Twitter account hebben ingesteld.

 • "T.a.v." aanhef in verkoopfacturen
  Bij het aanmaken van verkoopfacturen wordt nu automatisch "t.a.v." (of "attn" voor Engelstalige facturen) toegevoegd voor de naam van het contactpersoon, tenzij er al “t.a.v.”, “tav” of “attn” voor de naam van de contactpersoon staat.

 • Grootboekrekeningen
  • tien nieuwe, vrije rekeningen voor betaalde rente op leningen
  • 14 vrije rekeningen voor betaalde rente op hypotheken
   Deze grootboekrekeningen kan de Yuki Backoffice (of de Yuki partner) op verzoek activeren.

 • Webservices
  In de Yuki Accounting webservice wordt bij de functie GLAccountTransactions het eventueel gekoppelde dossier opgenomen in de XML-uitvoer.

Voor Yuki Partners

 • Zoom-functies in Backoffice schermen
  Om de snelheid en de leesbaarheid van documenten (m.n. scans) in de Backoffice schermen te optimaliseren, zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd m.b.t. de zoomfuncties in deze schermen:
  • Er zijn nu altijd vier vaste zoom-formaten beschikbaar (onafhankelijk van de schermgrootte van de gebruiker):
   • Normaal. A4 formaat past in de breedte volledig op een 1920x1080 scherm. Tekst is vrijwel altijd goed leesbaar.
   • Zoom -: A4 format past in de lengte volledig op een 1920x1080 scherm
   • Zoom+: Normaal maal twee
   • Zoom++: Het volledige, oorspronkelijke formaat van het gescande document. Voor een A4 document dat op 300dpi is gescand is dit ongeveer Normaal maal vier.
  • De opties om de scan exact aan de schermbreedte of -hoogte aan te passen zijn verwijderd. Deze opties gaven op elk scherm andere groottes, en waren meestal slecht leesbaar. Vrijwel hetzelfde effect kan nu worden bereikt met de zoom-functies.
 • Deze optie bestond altijd al, maar was onbekend bij velen: Je kunt in een hoek van de scan dubbelklikken, om direct op die hoek in te zoomen. Als je in het midden dubbelklikt, ga je weer naar het normale formaat.


Release 06/Juni 2013

Juni 2013

Update van maandag 3 juni 2013 


 • SEPA (Europees betalingsverkeer)
  Yuki is hard bezig om de volledige ondersteuning voor de SEPA-richtlijnen rond het Europese betalingsverkeer (die in 2014 verplicht worden) aan te bieden. De volgende stappen zijn hierin deze maand gezet:
  • De MT940 SEPA-bestanden van de Rabobank worden nu volledig ondersteund.
  • In beta: Voor klanten die hiervoor belangstelling hebben, kan in het Yuki-contract de "SEPA" optie worden aangezet, waarna binnen Yuki de SEPA-betaalbestanden (zie ook: Elektronisch betalen) kunnen worden aangemaakt, waarmee o.a. betalingen door heel Europa kunnen worden uitgevoerd. Dit is dan geen ClieOp meer maar een PAIN.

 • Verkoopfacturen
  • Het is niet meer mogelijk om verkoopfacturen te verwerken met een factuurnummer dat al gebruikt is. Hierdoor kunnen er geen dubbele factuurnummers meer optreden.
  • De factuurbewerking "Wijzigen factuurnummer" (van verwerkte facturen), is nu volledig operationeel.

 • E-mail
  Je kunt binnen Yuki je e-mail ontvangen en direct in je Yuki archief opslaan, door de "Yuki Office" optie aan te schaffen in de Yuki Store.
  De volgende verbeteringen zijn hierin aangebracht:
  • Het zoeken door e-mail berichten kan soms lang duren. Als (kleine) verbetering hierop, is nu het zoeken op een exact e-mail adres als afzender of ontvanger, altijd zeer snel.
  • De lijst van e-mailaccounts bevat nu extra informatie: naam van de mailserver en optie verwijderen van berichten van de server.
  • De synchronisatie van e-mail (waarbij de berichten niet van de mailserver worden verwijderd), is zeer veel sneller gemaakt.

 • Webservices verkoopfacturen
  • Een betalingskenmerk van een factuur kan worden opgegeven via het PaymentID element.
  • De naam van een relatie wordt niet leeggemaakt indien deze ontbreekt in een XML-bestand en deze met een relatiecode wordt aangeleverd (en gevonden).
  • Elke gebruiker kan nu voor een document aangemaakt via een XML-bronbestand dit oorspronkelijke XML-bestand openen, door in Yuki de details van het document uit te klappen.

 • Overig
  • De transactiedetails van een financieel document bevatten nu een optie om wel of niet altijd het document zelf onder de transactiedetails te tonen. Tevens zijn te selecteren kolommen toegevoegd met aanmaakdatum en aanmaker.
  • Om problemen met bestandssynchronisatie en -opslag te voorkomen, is de maximale bestandsgrootte voor bestanden aangeleverd bij Yuki via Dropbox teruggebracht van 50 MB naar 25 MB.

Voor Yuki Software Partners

 • SEPA BIC-codes
  Als de beta "SEPA" optie is ingeschakeld voor een domein is in de Backoffice schermen voor inkoop en verkoop, het scherm voor het aanmaken van een verkoopfactuur en het scherm voor het aanpassen van de betaalwijze (via factuurbewerkingen) vanuit het archief is een invoerveld voor de BIC-code toegevoegd, deze is enkel zichtbaar als de leverancier in een ander land gevestigd is dan de administratie. Omdat de BIC-code nog niet op alle inkomende facturen aanwezig is, is het veld vooralsnog niet verplicht. In het scherm waar de bankrekening kan worden ingegeven en gevalideerd voor een SEPA-betaalbestand is het nieuwe invoerveld voor de BIC-code altijd zichtbaar. Bij het aanmaken van een SEPA-betaalbestand moet de BIC-code voor betalingen aan leveranciers in het buitenland wel altijd aanwezig zijn.

 • BECON-nummers in btw-aangiftes
  Voor klanten van Yuki Software Partners, wordt in de btw-aangiftes het BECON-nummer en het telefoonnummer van de Yuki Partner meegenomen zoals dit op de adreskaart in de Yuki portal staat ingevuld. Dit kun je als Yuki Partner zelf vanuit je portal invullen. Het is belangrijk op korte je eigen BECON-nummer en telefoonnummer in te vullen, zodat vragen van de belastingdienst op de juiste plek uitkomen.

 • Geen chat links en knoppen meer in domeinen van klanten van Yuki Partners
  Om verwarring te voorkomen, zijn er geen chat knoppen/links meer in de domeinen van partner-klanten. Als partners kun je met Yuki Support chatten vanuit je eigen portal.

 • Direct aanpassen van contactpersonen behorende bij grootboekrekeningen
  De contactpersoon-relatie gekoppeld aan een grootboekrekening (zoals rekening-courant rekeningen voor directeuren en aandeelhouders) kan door een Backoffice-medewerker worden aangepast. Let op! Bij alle boekingen op deze grootboekrekening (voor de oude relatie) zal de relatie ook naar de nieuw gekozen relatie worden bijgewerkt. 


Release 05/Mei 2013

Mei 2013

Update van maandag 6 mei 2013 


 • SEPA (Europees betalingsverkeer) en ondersteuning IBAN-bankrekeningnummers
  Yuki is hard bezig om de volledige ondersteuning voor de SEPA-richtlijnen rond het Europese betalingsverkeer (die in 2014 verplicht worden) aan te bieden. 
  De volgende stappen zijn hierin deze maand gezet:
  • IBAN bankrekeningnummers worden zo mogelijk automatisch uit de factuur gehaald en ingevuld.
  • In het scherm om bij een adres bankrekeningnummers aan te leggen, is het IBAN nu het eerste veld.
  • Bij het aanleggen van bankrekeningnummers bij Relaties kun je nu ook uitsluitend het IBAN nummer ingeven
  • Het nieuwe (SEPA) MT940 formaat van de Rabobank kan geïmporteerd worden.

 • Urenregistratie- en facturatie
  In de Yuki Store kun je de "Yuki Uren" module aanschaffen om uren te registreren en te factureren. De volgende functionaliteit is hierin uitgebreid:
  • In de lijst van werksoorten zie je nu direct of een werksoort facturabel is, en op welk verkoopartikel de werksoort wordt geboekt.
  • Bij het aanmaken van een nieuwe werkopdracht/urenregistratie heeft een facturabele werksoort een ander icoon dan de niet-facturabele werksoorten.
  • In de adreskaart van een bedrijf is nu direct bovenin een knop om voor dit bedrijf een nieuwe werkopdracht/urenregistratie aan te maken.

 • Grootboekschema
  • Als een grootboekrekening niet kan worden uitgeschakeld omdat deze al ergens wordt gebruikt, krijg je nu een duidelijke melding waarom dit zo is (i.p.v. dat er niets wordt opgeslagen, zonder melding).
  • Nieuwe grootboekrekeningen:
   • 40750 - Arbokosten
   • 41320 - Afval ophalen en verwerken
   • 44070 - Relatiegeschenken

 • Aanmaken en wijzigen adresgegeven via de Yuki webservice voor verkoopfacturen
  • Adresgegevens voor bestaande relaties zullen worden aangevuld met de data die is aangeleverd aan de webservice.
   • Indien een relatie wordt gevonden aan de hand van een relatie code worden alle relatiegegevens overgenomen. Wanneer een veld leeg is zal deze ook leeg worden opgeslagen in Yuki.
   • Indien een relatie wordt gevonden aan de hand van de volledige naam van de relatie zullen alleen missende relatiegegevens worden overgenomen.
  • Het is mogelijk een telefoonnummer of mobiel telefoonnummer van een relatie aan te leveren.

 • Taken
  • In de takenlijst zie je nu rechts een balk met aantallen taken per taaksoort. Deze samenvattingsbalk kun je uitschakelen vanuit de algemene agenda-instellingen.
  • De status van de taken in de takenlijst worden nu met een symbool weergegeven. Als je wilt, kun je bij de kolommen-selectie alsnog de "Statusomschrijving" selecteren.

 • Overig
  • Het is nu mogelijk om aparte fiscale eenheden voor de omzetbelasting en voor de vennootschapsbelasting vast te laten leggen in Yuki.
  • Inloggen via Z-login is niet meer mogelijk.

Voor Yuki Partners

 • Selecteren van in een factuur gevonden nummers
  In de Backoffice schermen voor inkoop- en verkoopfacturen kun je nu in de volgende velden een door de documentherkenning automatisch gevonden nummer selecteren (ook als dit nummer nog niet aan het adres gekoppeld is), zodat je dit niet meer handmatig hoeft over te typen:
  • KvK-nummer
  • Btw-nummer
  • Website
  • Bankrekeningnummer
   Zodra je op één van deze velden komt, en het veld is nog leeg, zie je direct onder het veld de opties die in het document zijn gevonden. Voordat je een optie selecteert, controleer altijd nog even of dit correct is.

 • Adressen selecteren in Backoffice invoerschermen
  Als er geen adres kan worden gevonden dat aan de ingegeven tekst voldoet, krijg je de melding "(geen gegevens gevonden)", zodat je weet dat de zoekactie gereed is.Release 04/April 2013


Update van maandag 15 april 2013

 • Automatische herkenning van klanten in verkoopfacturen op basis van klant- of debiteurnummer
  Yuki herkent zoveel mogelijk gegevens in de facturen die je aanlevert automatisch. Voor de verkoopfacturen die je aan Yuki aanlevert, heb je nu zelf invloed op het automatisch herkennen van de klant in een verkoopfactuur waardoor ook het afhandelen van je factuur veel sneller verloopt:
  • Zorg dat het klant- of debiteurnummer op de factuur vermeld staat achter één van de volgende woorden: klantnummer, klantnr, klantcode, debiteurnummer, debiteurnr, debiteurcode, relatienr, relatienummer, relatiecode, cliëntnummer, cliëntnr, cliëntcode, debnr, clientno, klant nummer, klant nr, klant code, debiteur nummer, debiteur nr, debiteur code, relatie nummer, relatie nr, relatie code, cliënt nummer, cliënt nr, cliënt code
  • Vul zelf het klant- of debiteurnummer in het veld "Relatiecode" in op de Relatiekaart van de klant in Yuki (voor personen op de tab "Financieel", voor bedrijven op de tab "Extra").


 • Herwaardering m.b.t. vreemde valuta
  Nieuwe functionaliteit om bankrekeningen en facturen in vreemde valuta te herwaarderen (veelal als onderdeel van de jaarafsluiting)
  • Herwaardering van het saldo van een vreemde-valuta bankrekening (vanuit de transactielijst van de grootboekrekening van de betreffende bankrekening).
  • Herwaardering van een vreemde-valuta factuur (vanuit de factuurbewerkingen).
   Zie hier voor mee informatie over deze functionaliteit


 • Urenregistratie
  Het is nu mogelijk om de werksoort van een nog niet afgehandelde urenregistratie (werkopdracht/activiteit) te wijzigen.
  Let op: De Urenregistratie en -facturatie in Yuki is uitsluitend beschikbaar als je in de Yuki Store de Yuki Uren module hebt aangeschaft.

 • Webservices
  • Accounting webservice: Nieuwe functie CheckOutstandingItemAdmin om voor de opgegeven administratiegegevens over een openstaande factuur op te halen (bedoeld voor accountants die meerdere Yuki administraties beheren).
  • Sales webservice: Het bedrag en het btw-bedrag kunnen per factuurregel worden meegegeven, zodat deze exact bedragen worden gebruikt (en niet de uit de artikel+aantal+prijslijst berekende bedragen)
  • Sales webservice: Een bankrekeningnummer kan worden meegegeven voor de factuurrelatie. Dit rekeningnummer wordt opgeslagen bij de relatie en gebruikt in de aan te maken factuur.

 • Afschermen domeinen voor Yuki Backoffice Partners
  Vanuit de lijst van domeinen kan een Yuki Partner medewerker (via het "details" pijltje) naar de domein-details doorklikken. In deze domein-gegevens kan de hoofd-contactpersoon van de partner de volgende zaken aanpassen:
  • Domeinstatus switchen tussen Opstart en Actief
  • Domein blokkeren
  • Domeineigenaar omzetten
  • Backoffice (BO) domein-functierollen toekennen aan eigen medewerkers
  • Nieuw veld "BO toegang" kan gezet worden op "Alle medewerkers"(huidige situatie), of "Medewerkers in een domein-functie". Bij deze laatste optie kunnen uitsluitend medewerkers in één van de vier BO-functies kan als Backoffice in het domein inloggen.
  • Nieuw veld "BO melding". Deze melding wordt altijd getoond als een medewerker in het domein inlogt.
   Daarnaast zijn vanuit de domein-gegevens nu ook de contractgegevens beschikbaar voor partners (alleen lezen).

Release 03/Maart 2013

Update van maandag 4 maart 2013

 • Uren registreren en factureren
  In de Yuki Store kun je vanaf 6 maart de "Yuki Uren" module aanschaffen, voor €10 per maand, ongeacht het aantal administraties of gebruikers in het domein. Hiermee kun je:
  • Gewerkte uren registreren
  • Je eigen workflow voor goedkeuring van deze uren definiëren
  • Week- en maandoverzichten zien van geboekte uren per werknemer, project, of klant.
  • Direct bij het goedkeuren van facturabele uren worden per klant/dossier een factuur aangemaakt. Je kunt deze factuur nog bekijken, en aanpassen, voordat je hem verwerkt en verstuurt.
   Voor meer informatie zie dit artikel: Yuki Uren

 • Financiële functionaliteit rond eindejaarsverwerking
  Yuki kan ook de volledige eindejaarsverwerking, jaarstukken, en VBP/IB belastingaangiftes voor je administratie verzorgen. In het kader hiervan is uitgebreide nieuwe functionaliteit beschikbaar voor accountants binnen en buiten Yuki om dit zorgvuldig en controleerbaar uit te voeren:
  • Er is een duidelijker onderscheid tussen blokkeren voor niet-accountant en het blokkeren voor iedereen: Een administratie is geblokkeerd wanneer alleen een gebruiker in de rol accountant of backoffice controller nog transacties kan aanmaken; een administratie is afgesloten wanneer er totaal geen transacties meer aangemaakt kunnen worden. De blokkeringsdatums voor een boekhouding zijn niet meer van toepassing op btw-supplementen, zodat deze altijd nog kunnen worden aangepast. Pas bij het afsluiten van een administratie wordt gekeken of er nog suppletie-aangiftes open staan.
  • Yuki backoffice-controleurs kunnen vanuit de proef-saldibalans individuele grootboekrekeningen controleren en afvinken. Zie proef- en saldibalans
  • Omboeken van btw-saldo en privétransacties. Wanneer een administratie geblokkeerd is, kan het saldo van de btw-rekening in één keer overgeboekt worden naar de overboekingsrekening btw. Voor privémutaties kan het saldo in één keer worden overgeboekt naar de kapitaalrekening van de betreffende eigenaar/vennoot.
  • Uitgebreidere opties om in de balans en winst- en verliesrekening jaren en maanden te vergelijken. Bij het overzicht "Vergelijking Maanden" kan nu een eind maand gekozen worden met behulp van de datum-selectie tool. Het maandoverzicht toont dan de totalen per maand tot en met de gekozen maand. Bij het overzicht "Vergelijking Jaren" kan nu een jaar of een jaar en maand gekozen worden. Hiermee kunnen de laatste drie jaren voorafgaand aan het gekozen jaar worden vergeleken. Wanneer een maand wordt gekozen worden alle transacties per jaar tot en met de gekozen maand getoond in het overzicht. 

 • Taken en afspraken
  • De lijst van taaksoorten bevat nu volledige workflow-informative van de taaksoort
  • In een taaksoort kan nu worden aangegeven dat de taken een periode kunnen bevatten (met een begin- en einddatum). Hiermee kunnen taken worden aangemaakt waarin bijv. wordt vastgelegd op welke boekperiode de taak betrekking heft.
  • Bij een taaksoort kun je aangeven dat de aanmaker van de taak een e-mail notificatie ontvangt als de taak een bepaalde status bereikt (goedgekeurd, gerealiseerd, afgehandeld).
  • In de adreskaart is de link in de linker menubalk naar "Taken en afspraken" in tweeën gesplitst (taken en afspraken apart), zodat deze overzichten sneller en overzichtelijker worden.
  • In de takenlijst kun je nu kiezen hoeveel taken er worden getoond, via de "Top"optie. Ook is de snelheid van deze lijst sterk verbeterd

 • Documentbeveiliging
  Ter verbetering van de privacy van met name personeelsdocumenten, zijn de volgende wijziging doorgevoerd:
  • Niet-financiële documenten in de "Personeel" ordner konden al nooit door gebruikers met uitsluitend Financiële Administratie rechten geopend worden, maar verschenen nog wel in de lijst van documenten. Deze documenten verschijnen nu ook niet mee inde lijsten voor deze gebruikers.
  • Niet-financiële documenten in de "HR documenten" tab van de "Personeel" ordner kunnen niet meer door de Yuki backoffice-medewerkers geopend worden.

 • Adreskaart'
  • Het opzoeken van KvK-gegevens vanuit de adreskaart van een bedrijf werkt nu ook voor Belgische bedrijven.
  • Het BSN kan nu ook voor niet-werknemers worden ingegeven, op de de "Financieel" tab.
  • Het personeelsnummer is niet langer te wijzigen door de klant wanneer deze gebruik maakt van de Yuki Salaris Service. Hetzelfde geldt voor de relatiecode van een administratie. Deze nummers worden gebruikt in de koppeling met Nmbrs.

 • Overig'
  • Bij het aanmaken van een factuurkopie wordt de betaalwijze meegenomen, mits deze betaalwiijze Overschrijven of Incasso is.
  • Bij verkoopfacturen die via de Yuki webservice wordt aangeleverd, wordt nu ook het oorspronkelijke XML-bericht opgeslagen, zodat altijd later de exact aangeleverde informative is te achterhalen.
  • Bij importeren van banktransacties wordt nu ook de juiste administratie-rekening gevonden als in het importbestand dit nummer als IBAN-rekeningnummer staat.
  • In de betaallijst is een extra kolom beschikbaar (die je kunt kiezen als "Openstaande posten" onder de kolommen selectie knop rechtsboven) waarin getoond wordt of er voor de betreffende relatie nog te ontvangen betalingen openstaan of reeds betalingen zijn gedaan die nog niet zijn gematcht. Er verschijnt dan een rood uitroepteken met informatie over de hoogte van dit bedrag. Als er op geklikt wordt, opent het transactieoverzicht voor de relatie.
  • BETA: Bij je "VoorkeurenInstellingen, kun je aangeven dat je in Yuki dropdown-navigatiemenus wilt zien. Hiermee krijg je (als je ca. één seconde met je muis boven één van de Yuki navigatieknoppen blijft hangen), dropdown menus te zien, waarmee je direct, met één klik, naar alle applicaties binnen Yuki kunt gaan. 

Release 01/Januari 2013

Update van woensdag 16 januari 2013

 • Nieuwe boekhoudservice-opties van Yuki
  Bij het aanmaken van een nieuw Yuki domein, of een nieuwe administratie in een bestaand domein, kun je nu kiezen voor de Yuki garantieservice of de Yuki transactieservice.

Comments