Release Notes 2015

December 2015

Zoekfunctie

 • In het "Zoek domein" scherm wordt het land getoond, en kan op land gefilterd worden.

België

 • Yuki toont een waarschuwing indien een btw-aangifte wordt afgesloten en niet voldoet aan één van de technische controle voorwaarden.


November 2015

Interne overboekingen
 • Overboekingen tussen bankrekeningen die aanwezig zijn in één domein worden niet meer automatisch op “Betalingen onderweg” geboekt indien er een herkenningsregel is aangemaakt met de tegenrekening van de banktransactie.

Webservice
 • Aan de accounting webservice voor openstaande posten is het e-mailadres en telefoonnummer van de relatie toegevoegd.
 • Verder is het mogelijk periodieke facturen via de Sales webservice aan te maken. Het is mogelijk om via de Sales webservice facturen voor een bepaalde of onbepaalde tijd te herhalen met een frequentie van een week, maand, kwartaal, half jaar of jaar.
 • Betaalwijze is toegevoegd aan de resultaten van de openstaande klanten/leverancier lijst in de accounting webservice.
Betalingen
 • Bij het openen van een inkoopfactuur is nu onder de kop “Betaling” zichtbaar welke medewerker de factuur betaald heeft indien de factuur privé betaald is.
Financiële overzichten
 • De zoekfunctionaliteit in financiële overzichten is verbeterd. Je kunt nu in ieder overzicht de gegevens van alle jaren opvragen. Zo heb je de complete informatie altijd bij de hand.
Partners
Backoffice functionaliteit
 • Het applicatielog is per domein beschikbaar voor backoffice medewerkers en gebruikers met de rol directie, met de knop “Log” in het “Gebruikersactiviteit” overzicht (wat vanuit de statusbalk beschikbaar is). In het overzicht is het mogelijk om op gebruikersnaam te zoeken. Hiermee kan voor elke gebruiker in een domein gevolgd worden wat zijn of haar activiteiten waren.

BTW
 • Het aanmaken van meerdere btw-codes van het type “Installatie/afstandsverkopen binnen de EU” met hetzelfde percentage is nu mogelijk.

België
 • Aanpassingen aan btw-aangiftes
  • Mogelijkheid om een btw-verzamelbestand te creëren vanuit de lijst “btw-aangiftes” met de status “Aangemerkt om verzameld te worden”.
  • Bij het wijzen van de btw-aangifte status naar “Klaar om te verzamelen” wordt direct de bijhorende boeking aangemaakt.
  • Fouten in de btw-aangiften die het correct afsluiten van de aangifte verhinderen worden direct via een foutmelding aan de accountant gemeld.
 • Grootboekrekeningen uit de 66* rubriek kunnen nu gekozen worden voor afschrijvingskosten.


Oktober 2015 


Google Drive
 • Documenten worden automatisch naar een domein verplaatst zodra de Yuki-gebruiker een Google Drive map (met dezelfde naam als het domein) gedeeld heeft met support@yuki.be (BE). Evenals bij de Dropbox-integratie kunnen binnen de map ook subfolders worden aangelegde met de naam van ordners in het archief.

Yuki Dossier Module

 • Alle documenten gekoppeld aan een dossier zijn nu zichtbaar voor gebruikers die toegang hebben tot het dossier, ongeacht hun rol. 

Yuki webservice (API)

 • Mogelijkheid om de btw-code te specificeren in de Sales webservice door de omschrijving van de btw-code mee te sturen in het xml bericht. 
 • Het document-ID wordt nu meegestuurd in de response van de webservice AccountingInfo. 

UBL

Mogelijkheid om, een door de leverancier uitgedeeld klantnummer, in te voeren via het backoffice-invoerscherm. Dit is van belang om direct de UBL facturen van deze leverancier op te kunnen halen (InvoiceSharing).


Partners

Backoffice Functionaliteit

 • De waarde in het veld “Betalingskenmerk” in het backoffice-invoerscherm wordt ook gevalideerd bij verkoopfacturen. Tevens is het veld “Betalingskenmerk” nu ook beschikbaar voor de betaalwijze “Incasso”.
 • In de tussentijdse rapportage met en zonder toelichting is het nu mogelijk om eindejaarscorrecties mee te nemen in de cijfers. 
 • Het Yuki applicatie log is nu real-time beschikbaar:
  • In het applicatielog overzicht in yukicentral kan (per domein en per dag) direct een overzicht van alle gebruikersactiviteit worden opgevraagd, incl. vandaag. Deze informatie bevat nu ook weer de volledige Browser informatie (User Agent).
  • In elk domein is nu (vanuit een link in de statusbar) een overzicht “Gebruikersactiviteit” beschikbaar, waarin de gebruikers (incl. Backoffice gebruikers) die de laatste 60 minuten iets hebben gedaan in het domein worden getoond.
  • Het “Backoffice activiteit” overzicht vanuit een document (voor Backoffice) toont nu ook de activiteit van vandaag.

Hoofdportal en subportal functionaliteit
 • In het overzicht “Domeinen” van een partner portaal wordt de kolom “BO door moeder” getoond indien de BO werkzaamheden in één of meerdere domeinen door de moedermaatschappij wordt uitgevoerd.
 • Wanneer de moedermaatschappij de backoffice werkzaamheden voor de dochter uitvoert dan zal de kolom “BO verwerking door Yuki” niet meer zichtbaar zijn.September 2015

Yuki

 • Bij het boeken van intercompany-transacties in een memoriaalboeking is de relatie nu verplicht
 • Sorteerfunctie aan de archief-ordner “Uitzoeken Yuki” toegevoegd.
 • Vanuit de adreskaart van leveranciers is het nu mogelijk om meerdere door de leverancier uitgedeelde klantcodes op te slaan. Dit kan per administratie, maar er kunnen ook meerdere leveranciers-klantcodes per administratie worden vastgelegd.
IDR
 • Striktere matching klant-adressen in verkoopfacturen tijdens verwerking door de Yuki IDR:
  • Geen match meer op uitsluitend straatnummer + plaats
  • Geen match meer op uitsluitend postcode + plaats
  • Match op straatnaam + straatnummer + plaats
  • Match op Nederlandse postcode + straatnummer.
Partners
 • De bankrekening van de medewerker kan nu direct worden ingevuld in het backoffice-invoerscherm voor het verwerken van salarisstroken.
 • Controle op het ingevoerde betalingskenmerk van een inkoopfactuur in het backoffice-invoerscherm. Indien de ingevoerde waarde niet correct is zal de achtergrond van het veld geel worden. De controle vind alleen plaats indien het een Nederlandse  of Belgische relatie betreft. Er wordt gecontroleerd of het kenmerk voldoet aan de volgende voorwaarde per land:
  • Nederland: Acceptgiro-formaat
  • België: Gestructureerde-mededeling-formaat

API

 • De Accounting webservice (functie OutstandingDebtorItems/OutstandingCreditorItems) stuurt nu bij het opvragen de openstaande debiteuren/crediteuren een unieke relatie-ID mee.

België
 • Voor het verplaatsen van omzet en/of kosten van een creditfactuur naar een voorgaand jaar wordt nu grootboekrekening 404100 "Te ontvangen creditnota's" gebruikt.
 • De btw-bevestigingsbrief kan alleen verstuurd worden door een medewerker van het portaal waar het domein aan is gekoppeld. 
 • Nmbrs salariskoppeling niet langer zichtbaar in het portaal.
 • Verplaatsen en spreiden van Omzet en/of kosten van een factuur in een afgesloten btw-aangifte is nu toegestaan.
 • Mogelijkheid om UBL met verkoopfacturen mee te sturen vanuit Belgische domeinen.


Augustus 2015

Yuki

 • Ondersteuning voor het nieuwe CSV import-formaat van ICS creditcard-afschriften.

IDR

 • Betere herkenning van relaties in verkoopfacturen op basis van adresgegevens:
  • Straatnummer wordt beter gematchd, op basis van het volledige eerste of laatste woord van de vastgelegde adresregel.
  • Voor niet-Nederlandse postcodes wordt een adres niet meer geselecteerd puur op basis van een overeenkomende postcode en huisnummer.

Rapportage

 • Gedetailleerd tussentijds financieel verslag, met toelichting per grootboekrekening.
 Uren facturatie
 • Aan het overzicht “Werkzaamheden factureren” is een checkbox toegevoegd om alle te factureren uren tegelijkertijd aan of uit te vinken.

  Webservice

  • Documenten die via de onderstaande webservices zijn aangeleverd worden nu getoond in het “Scan/Upload batches” overzicht.
   •  Sales.asmx - ProcessInvoice
   •  Accounting.asmx - ProcessJournal
   •  Upload.asmx

  België

  • Verzamelaangiftes worden nu direct (real-time) opgebouwd. Na het downloaden van het XML bericht is het mogelijk het verzamelbestand af te handelen.
  • Rekeningschema aangepast:
   • Vernummering van grootboekrekening 452500 naar 452010 
   • Dynamische range van grootboekrekening 452010 uitgebreid naar 790
  • Alleen de BO-controller van het domein heeft de optie om btw-aangiftes te verwijderen. BO-medewerkers kunnen alleen de btw-aangifte leegmaken.
  • Een btw-brief kan worden gegenereerd nadat een btw-aangifte definitief is gemaakt.


  Juli 2015

  Yuki

  • Het transactie-overzicht in de relatiekaart is nu ook toegankelijk voor gebruikers met een inkoop- en/of verkoop-rol, waarbij resp. de crediteuren- en debiteuren-transacties zichtbaar zijn.
  • Het importeren van MT940-bankafschriften van betalingsprovider Mollie is nu mogelijk.
  • Opties toegevoegd aan de activastaat om af te schrijven vanaf de aankoopdatum van het activum of de startdatum van het boekjaar.
  • Automatisch combineren/samenvoegen van UBL- en PDF bijlage die via de Upload, Dropbox en e-mail zijn aangeleverd.

  Uren facturatie

  • Bij het factureren van uren wordt de tekst “Voor u verrichte werkzaamheden:” niet meer aan de factuurregel toegevoegd.

  Rapportage

  • Een optie om eindejaarsboekingen weer te geven is toegevoegd aan de proef- en saldibalans, de winst- en verliesrekening, de balans, en de grootboekkaart.
   

  UBL facturatie

  • Bij het verwerken en versturen van verkoopfacturen vanuit Yuki kan nu de factuur als UBL-bestand in de e-mail worden meegestuurd. De volgende opties zijn beschikbaar bij de factuurinstellingen van een administratie:
   • Geen UBL meesturen (dit is momenteel de standaard)
   • UBL meesturen als extra attachment
   • UBL meesturen als extra attachment met de PDF ingebed in UBL
   • UBL als enige attachment met de PDF ingebed in UBL
  • Tevens kan ervoor worden gekozen om de UBL documenten strikt volgens het SimplerInvoicing formaat mee te sturen (dit is een Nederlandse standaard voor een eenvoudige subset van UBL).
    

  Office / Betaallijst

  • Taaksoort “Factuur voor betaling vrijgeven” aangepast.
   • Het document waar de taak aan is gekoppeld wordt nu aan de linkerzijde van het scherm getoond indien de schermresolutie > 1400 pixels breed is.
   • Indien het document in een betaaldocument staat of gedeeltelijk is gematcht dan kan de taak niet meer worden verwijderd.
   • Bij het vrijgeven van het document zal deze in de lijst “Betaalbaar gesteld” worden geplaatst.

  Export

  • De kolom “Transactie” toegevoegd aan de transactie-export in .csv formaat. De vermelde waarde in deze kolom verwijst naar het document in de boekhouding.
   

  Partners

  • Er wordt nu een achtergrond kleur in het backoffice-entry scherm getoond afhankelijk van het documenttype.
   • Inkoopfactuur - oranje
   • Verkoopfactuur - blauw
    


   

  Juni 2015

  Yuki

  • Het financiële transactie-overzicht vanuit een adreskaart is nu ook zichtbaar voor gebruikers die niet in de Financiële-administratie rol zitten, maar wel in de Verkoop of Inkoop rol: Gebruikers in de Verkoop-rol kunnen hier de debiteuren-transacties zien, en gebruikers in de Inkoop-rol de crediteuren-transacties.
  •  Verbeterde datumselectie bij gebroken boekjaren:
   • De geselecteerde periode is duidelijker:
    • Jaar/Halfjaar/Kwartaal bevat beide jaren, bijv. FY2014/15
    • Maand bevat het kalenderjaar waarin de geselecteerde maand valt.
   • Het bladeren door maanden van een gebroken boekjaar gaat nu altijd goed.
  •  Nieuwe navigatie is nu beschikbaar in alle domeinen hierover is een nieuwsbrief
  • In de proef-saldibalans worden ingevoerde notities (per grootboekrekening) getoond.
    

  UBL

  • UBL-facturen worden automatisch verwerkt door Yuki. Aanleveren van UBL-facturen kan op de volgende manieren:
   • UBL-facturen met een embedded (ingevoegde) PDF kunnen als alle andere documenten naar Yuki gestuurd worden (upload, e-mail, Dropbox). De embedded PDF wordt hieruit gehaald en als document in Yuki zichtbaar gemaakt.
   • E-mails naar het Yuki domein/administratie-e-mail-adres, met de PDF en de UBL-factuur als losse attachments. Deze worden dan automatisch tot één document in Yuki samengevoegd indien de bestandsnamen overeenkomen.

  Dossiers

  • Financiële transacties uit een financieel importbestand kunnen nu aan dossiers worden toegewezen.
  • Transacties opsplitsen over meerdere dossiers.
   • Splitsen van factuurtransactieregels per dossier via het transactieoverzicht van de grootboekrekening.
   • Splitsen van banktransacties per dossier via het transactieoverzicht van de grootboekrekening.
   • Direct banktransacties in de banktransactie-workflow aan een dossier koppelen met de actie  “Direct op omzet/kosten" of "Overige bewerkingen".
  • Tonen van meerdere dossiers in het overzicht “Financiële Details” van de dossier-module. Voorheen was het overzicht beperkt tot het weergeven van één dossier.
    

  Verkoop

  • Het is nu mogelijk om bij adressen een apart e-mail voor herinneringen/aanmaningen vast te leggen (als dit afwijkt van het factuur e-mail adres).

  Personeel / Salaris

  • Bij het versturen van salarisstroken heb je nu de optie om dit bij voorkeur naar de werk- of naar de privé e-mailadressen van de werknemers te sturen.

  Partners

  • In het backoffice-entry scherm van een PDF-dcoument kun je nu switchen tussen de weergave van de pagina-afbeeldingen (voor de eerste 8 pagina’s van de PDF) en de volledige PDF.

  België

  • Import van (historische) bankbestanden van de Crelan bank.
  • Sinds kort zijn de banken Delta Lloyd en Crelan toegevoegd aan het rijtje van banken die Yuki ondersteunt. Als men in een administratie van die bank al een bankrekening heeft aangemaakt (als "Overige belgische banken") is het wenselijk om bij die bankrekeningen de bank even te wijzigen.
  • De term medecontractanten is gewijzigd in btw verlegd.
  • Grootboekrekeningen met als eerste 2 cijfers “66” worden nu toegewezen aan btw-vak 82 mits de grootboek-optie "Btw van toepassing" aan staat.
    
   

   


   

  Mei 2015

  Yuki

  Boekhouding

  • Zowel degressieve als lineaire afschrijf-methode is nu beschikbaar in de activastaat.
  • De exporteer optie van de proefsaldibalans retourneert nu gegevens van de handmatig ingevoerde periode.
    

  UBL-webservice

  • UBL-webservice, op basis van uitgebreide selectiecriteria kan nu een lijst met facturen worden opgevraagd
   

  Verkoop

  • Maximaal aantal tekens van een verkoopartikel omschrijving verhoogd naar 128.
  • Gebruiker ontvangt een foutmelding bij het versturen van een verkoopfactuur indien de SMTP gegevens niet correct zijn ingevoerd bij "mail server instellingen"

  Dossier

  • Via de zoekbalk van het overzicht “Marge bijdrage per dossier” wordt nu ook gezocht op de dossiercode en omschrijving.
  • Bij het spreiden/verplaatsen van een factuur dat reeds gekoppeld is aan een dossier, blijven alle transacties aan het dossier verbonden.

  Uren

  • In het overzicht “werksoorten” van de uren module word in kolom “verkoopartikel” altijd de omschrijving van het verkoopartikel vermeld indien ook het referentie veld van het verkoopartikel ingevoerd is zal dit samengevoegd worden tot referentie + omschrijving.
   

  Partners

  • Bij het verwijderen van een regel uit een kasstaat blijft de weergave in “wijzigen”-modus. Dit maakt het voor gebruikers gemakkelijker meerdere regels achter elkaar te verwijderen.
  • Overzicht van gefactureerde administraties per portaal voor partners. Het overzicht is bedoeld om zichtbaar te maken welke administraties in een bepaalde periode door Yuki werden gefactureerd. Het overzicht kan worden weergegeven via de dropdown “Gefactureerd” in het overzicht “Administraties” van het portaal.
  • De reeds ingevoerde waarde in het "betalingstermijn" veld wordt niet langer automatisch aangepast zodra de factuur wordt geopend in de “wijzig” mode.
   

  België

  • Na het ingeven van postcode met meerdere deelgemeentes, wordt onder het plaatsnaam-invoerveld een lijst van deze deelgemeentes getoond
  • Omzet en kosten overzicht aangepast zodat het correcte resultaat wordt weergegeven, voorheen was dit na de aangepaste boeking van de verlies/winst in een Eindejaarscorrectie altijd € 0,00.
  • First en Accon export vermelden nu de correcte saldo’s van de balansrekeningen.
  • Wijzigen van banktransacties en/of facturen in een afgesloten btw-aangifte is niet meer mogelijk
   
   
   


   

  April 2015

   Yuki

  • Grootboekrekening 99000 is nu een dynamische grootboekrekening.
  • Melding toegevoegd aan het inlogscherm dat vanaf 1 april het niet meer mogelijk is Yuki te bereiken met Internet Explorer 6.
  • Feestdagen van 2015 en 2016 zijn beschikbaar in de agenda van de Office module.
  • Melding toegevoegd aan het login scherm: Scanwizard vereist .NET 4.5 en vanaf 01-07-2015 wordt Windows XP niet langer ondersteund (vanwege uitschakelen onveilige encryptie-protocollen).
    

  UBL

  • Verdere ontwikkeling van de UBL export functie. Huidige Yuki betaalwijze wordt geconverteerd naar UBL formaat.

  Verkoop

  • Bij het exporteren van de verkoopfacturenlijst wordt nu het unieke document-ID vermeld in de eerste kolom van het export-bestand (.csv).
  • Indien een facturatie e-mailadres nog niet bevestigd is wordt de foutmelding bij gebruik hiervan correct getoond.
  • Factuur-layout 9 aangepast: De regels met de factuurinformatie (factuurnummer, datum en vervaldatum) is naar boven verplaatst om ruimte te maken voor een extra factuuregel "onderwerp".
  • Het berekenen van de volgende factuur datum bij periodieke facturen vind nu alleen plaats als factuur- en startdatum ingevoerd zijn.

  Taken

  • Taak “Vrijgeven voor betaling”: Alle gebruikers (voorheen alleen management) kunnen de taak aan een persoon toewijzen ter goedkeuring.

  Rapportage

  • Telling in het tussentijds rapport gecorrigeerd. (Saldo op grootboekrekening 90000 werd niet meegenomen in de telling)
  • Dossier margebijdrage rapport toont nu ook dossiers zonder transacties indien de "0"-knop in de taakbalk wordt geactiveerd.
  • Dossier rapportages (Omzet en Kosten / Bezittingen en Schulden) toont alleen de waarde van de transacties specifiek toegewezen aan het desbetreffende dossier.
  • In het rekeningschema word nu altijd op dezelfde locatie de knoppen "vorige" en "volgende" getoond.

  BTW

  • De categorie van de btw-grootboekrekening"Installatie- en afstandsverkopen" is niet langer een tussenrekening valt nu onder Overig te betalen.

  Bank

  •  Link naar de website van BNP Parisbas Fortis aangepast.

  Platform Partners

  • Portaalweergave verbeterd op schermen met een lage resolutie. ( afmeting van de grafiek wordt nu aangepast aan het schermformaat)
  • Overzicht "Door de backoffice verwerkte transacties" heeft nu ook de sorteer optie op "Data-entry voltooid" en "Automatisch verwerkt via herkenningsregels".
  • De IDR wachttijd wordt nu getoond rechtsboven in het scherm van de document workflow.
  • Yuki Compact domeinen hebben nu een schakel-optie tussen gebruikers- en backoffice-rol.
  • Openen van het rekeningschema in een Yuki Compact domein kan nu via de statusbalk onderin het scherm.
  • In een bank/document steekproef is nu het domein zichtbaar waaruit het document afkomstig is.

  API

  • De AccountingInfo webservice (API) ‘GetPeriodDateTable’ geeft nu als resultaat de startdatum van het opgevraagde boekjaar.

  Yuki België

  • CODA-afschriften worden niet langer in de standaard/hoofd administratie geplaatst indien er bij het aanmaken van een bankrekening een IBAN is ingevoerd in het veld “bankrekening”.
  • Grootboekrekeningen 490000 en 491000 verplaatst van passiva naar activa.
  • Aanpassingen in de weergave en koppeling van transacties aan btw-aangifte.
  • De automatische eindejaar boekingen zijn aangepast
   • Bij winst: 09100 Overgedragen winst / 99997 Over te dragen winst
   • Bij verlies: 09200 Overgedragen verlies / 99998 Over te dragen verlies
  • Bij het invoeren van de CodaBox inloggegevens worden bij het bewaren de ingevoerde waarde gevalideerd.
  • Ondersteuning toegevoegd voor het importeren van Delta Lloyd bankafschriften in .csv formaat.
  • De categorie van de btw-grootboekrekening"Installatie- en afstandsverkopen" is niet langer een tussenrekening valt nu onder kortlopende schuld.
    


   

  Maart 2015

  Yuki

  • UBL (Universal Business Language) export functie toegevoegd in de taakbalk van "details boeking".
  • Kastransacties importeren te importeren met een .csv document (klik voor details)
  • Archief export is nu ook beschikbaar voor "kijk" domeinen
  • Rekeningschema export functie beschikbaar rechtsboven in het rekeningschema.

  Dossiers

  • In dossiers kunnen nu budgetten worden ingevoerd. In het marge overzicht is de voorgang zichtbaar t.o.v. het budget.

  Betaallijst

  • Documenten gekoppeld aan de taak "vrijgeven betalingen" zijn altijd zichtbaar voor de gebruiker aan wie de taak is toegewezen.
  • De volledige gebruikers naam is nu zichtbaar in de instellingen van de betaallijst.

   Verkoop

   • Verkoophistorie toegevoegd aan de verkoopmodule, de verkoop historie geeft inzicht in het aantal verkochte artikelen.

    BTW

   • Btw-code, btw-verlegd is beschikbaar indien een inkoopfactuur uit een ander EU land afkomstig is.

    Yuki België

   • Diverse grootboekrekeningen toegevoegd aan het rekeningschema
   • Filter verwijderd uit het rekeningschema, alle grootboekrekeningen worden nu in de lijst getoond.

    BTW België 

   • Btw-klantenlisting nu te downloaden in het btw-aangifte overzicht.
   • De accountant is representerende accountant in de btw-klantenlisting als accountants-nummer, naam, plaats, e-mail en telefoon zijn ingevoerd.
   • Filteren op automatisch of handmatig verwerkte transacties in het controle overzicht.
   • Bij het boeken van een factuur met meerdere factuuregels met hetzelfde btw-aftrekbaarheid % wordt het niet aftrekbare deel nu correct verdeelt over alle factuurregels. 
    

    

   Februari 2015

   Update maandag 9 februari 2015
    

   Yuki

   • Vernieuwde Yuki omgeving

    BTW

   • Aangifte formulieren voor suppletie zijn vernieuwd i.v.m. adreswijziging van het belastingkantoor. Het gaat om de aangifteformulieren vanaf augustus 2014.

   Yuki België

   • Tegel toegevoegd in Belgische portalen om de verzamel btw-aangiftes en nog niet verstuurde btw-aangiftes te tonen.

   Yuki Platform Partners

   • Backoffice werkzaamheden uitbesteden aan Yuki (klik voor details)
   • Link om te controleren op inconsistenties toegevoegd aan de checklist in het BO scherm
    


    

   Januari 2015

   Update woensdag 7 januari 2015
     

   Yuki
    

   SEPA

   • In SEPA incassobestanden worden nu zowel het factuurnummer als het onderwerp van de factuur als ongestructureerde betalingsreferentie opgenomen in het xml bestand.
   • Maximaal aantal transacties in een SEPA bestand is verhoogd van 999 naar 9.999 per batch

   Dossiers

   • Automatisch documenten uit e-mail berichten koppelen aan dossiers.

   Verkoop

   • Alle factuurlay-outs hebben nu de mogelijkheid om het BTW-nummer van de klant te tonen. 

   Yuki Platform Partners

   • Partners met een CodaBox SFTP account kunnen deze nu invoeren via de portal instellingen.
   • Zoekfunctie van het veld Relatie in BO-entry scherm aangepast
   • Verbetering afhandelknop
   • Rol Gastgebruiker toegevoegd aan de partner portal
   • Mogelijkheid om de aftrekbaarheid per grootboekregel aan te passen in een document, bijvoorbeeld het opsplitsen van inkoopfacturen op grootboekrekeningen met verschillende aftrekbaarheid 
    
   Comments