Release notes 2016

Release notes 2016


December 2016

Automatische incasso's

 • Sinds kort zijn er nieuwe regels voor Europese incasso's ingegaan. Conform deze nieuwe regelgeving, is de Yuki incasso module nu volledig up to date. Deze regels zorgen ervoor dat er maar één werkdag tussen de aanleverdatum en uitvoerdatum hoeft te zitten bij algemene of business to business machtigingen ongeacht of de machting al eerder is gebruik.
 • Alle doorlopende incasso's worden nu aangeleverd als type 'volgend' (RCUR). Alle banken die de standaard Europese incasso accepteren, moeten in staat zijn deze aanlevering te ondersteunen en verwerken. Op naar sneller betalingen ontvangen!

November 2016

Gebruikersrollen

Voor Yuki partners is de rol “Portaal backoffice controller” toegevoegd. Wanneer een boekjaar van een administratie is geblokkeerd kunnen de volgende gebruikers boeken:

 • Backoffice controller van het domein;
 • Partner medewerkers met de rol Portaal backoffice controller;
 • Gebruikers met de rol externe accountant.

Meer informatie over deze update vind je via deze link.


Oktober 2016

CRM

Er zijn extra filters toegevoegd aan de relaties in Yuki. Dit betekent dat je door middel van een klik op de zandloper kunt filteren op:

 • Boekingen op een specifieke grootboekrekening en periode
 • Verkoopfacturen in een specifieke periode
 • Aankoopfacturen in een specifieke periode
 • Verkoop-artikelen verkocht in een specifieke periode

Meer informatie over deze update vind je via deze link.

Activa staat

 • Vanaf heden is er een nieuwe activastaatrapportage beschikbaar, waarin alle activa worden samengevat in één overzicht. Vanuit dit scherm kun je ook direct de activa per grootboekrekening afschrijven op basis van de voorgestelde journaalpost. Meer informatie over deze update vind je via deze link.
 • Een handig document voor het importeren van de activastaat bij de opstart van nieuwe administraties vind je via deze link.
Meervoudige tag toevoegen
 • Er is een nieuwe knop beschikbaar om tags aan alle adressen toe te voegen. Wanneer je naar de relaties gaat en links klikt op 'Bulk actie' kan je voortaan alle relaties selecteren door het bovenste vierkantje aan te vinken.

September 2016

Backoffice Entry scherm

 • Het wijzigen van het bankrekeningtype (betaalrekening, spaarrekening) zorgt er nu voor dat de grootboekrekening ook wijzigt naar het correcte subtype.
 • Indien de incasso-module actief is, wordt bovenaan het invoerscherm van verkoopfacturen in het bo-entryscherm een melding getoond. Hier voer je het bankrekening nummer in voor incasso.

Matchen

 • Ook is er nu de mogelijkheid om een betalingskorting toe te passen in het matching scherm. Deze optie kan gevonden worden in de dropdown met betalings- en koersverschillen.

Webservices

 • Deze week hebben we een nieuwe webservice voor adressen gelanceerd. De zogenaamde "Contact webservice". Met deze webservice is het mogelijk om contact gegevens te op te halen en te doorzoeken. Later zal deze webservice uitgebreid worden met een synchronisatie mogelijkheid. Via deze link vind je meer informatie over deze webservice.


Augustus 2016

Dossiers toewijzen aan een transactie in een transactie-importbestand (.csv)

 • Er is vanaf nu een nieuw importformaat beschikbaar voor het importeren van transacties. Naast het veld administratie, kan nu ook contactnaam, contactcode, dossiernaam en dossiercode worden meegegeven zodat deze informatie in het dossier verschijnt.
  Via deze link kunnen je het desbetreffende importbestand raadplegen.

Digitaal archief

In het digitaal Yuki-archief zijn bestanden in verschillende versies beschikbaar. Bij het openen van een bestand in het digitaal Yuki-archief vind je achter de bestandsnaam de link 'Versies'. Deze link geeft je een overzicht van alle voorgaande, te downloaden versies. Erg handig wanneer je op zoek bent naar een specifiek document. 

Activastaat

 • Het is mogelijk om de restwaarde van activa vast te leggen in de activastaat.

Memoriaalboekingen

 • Met één druk op de knop is er nu de mogelijkheid om een kopie, of een omgekeerde kopie, van een memoriaalboeking te maken. Dit is zowel mogelijk voor een andere datum of voor een andere administratie.

Snelle kas-import vanuit Vendit

 • Vanaf nu kan je een xml kasbestand vanuit Vendit handig inlezen in Yuki.

Tekst editor

 • Voor het ingeven van tekst ten behoeve van documenten en e-mail, wordt nu gebruik gemaakt van een nieuwe tekst editor. De overstap naar deze moderne nieuwe editor zorgt ervoor dat Yuki in te toekomst de stap kan maken om over te gaan op HTML5.

Afschrijvingen

 • In de afschrijvingsapplicatie is het nu mogelijk om de restwaarde in euro's in te voeren, deze waarde overruled het % restwaarde veld.
 • Ook wordt er bij het berekenen van de afschrijvingen nu rekening gehouden met de mogelijkheid dat een fiscaal jaar korter is dan 12 maanden, deze instellingen voer je in bij het aanmaken van een administratie.
Rapportering
 • Het is in de datumselectie nu mogelijk om te schakelen tussen de weergave op basis van fiscale- of kalender jaren.


Juli 2016

Elsevier Nextens
 • Vanaf heden is ook een Elsevier Nextens export van de boekhouding beschikbaar. Als directielid of externe accountant kun je je financiële transacties nu ook in nextens formaat exporteren. Dit bestand kun je vervolgens uploaden in Elsevier Nextens. 

Overzicht aangeleverde UBL facturen
 • In de partner portal is nu een tegel UBL facturen aanwezig. Deze geeft een lijst met UBL facturen weer, die zijn aangeleverd bij administraties binnen de portal. 

Overzicht inkoop- en verkoopfacturen
 • Ook het btw-nummer is nu beschikbaar als kolom in de lijsten van inkoop- en verkoopfacturen.

Actieve en inactieve relaties
 • Het is nu mogelijk voor gebruikers om een relatie op inactief te plaatsen vanuit de relatiekaart. In de lijst van relaties kan gefilterd worden op actief, inactief en alle relaties.

Korting contant afmatchen
 • Vanaf nu is er de mogelijkheid om in het matching scherm van de klanten/leveranciers bedragen direct met een korting contant af te boeken.


Juni 2016

Yuki stopt met ondersteuning Internet Explorer 6, 7 en 8

Oude versies IE ondersteunen vernieuwing Yuki User Interface niet

Per 20-7-2016 stopt Yuki met het ondersteunen van oude versies van Internet Explorer (IE). Het betreft de versies IE 6, IE 7 en IE 8. Eind dit jaar zal Yuki ook stoppen met het ondersteunen van de versie IE 9.

Moderniseren User Interface Yuki

  Veel nieuwe User Interface technologieën die Yuki nu gebruikt worden simpelweg niet meer ondersteund door deze oudere Internet Explorer versies. Daarom adviseren wij iedereen over te stappen op een nieuwere versie van IE om zo de Yuki User Interface optimaal te blijven gebruiken.

  Werk je met een verouderde versie? 

  Dan is onderstaand overzicht handig. Hier vind je een opsomming van de mogelijkheden om over te stappen naar een nieuwere versie van Internet Explorer. 
   • Windows 7 gebruikers kunnen upgraden naar IE 11 of kunnen Google Chrome gaan gebruiken;
   • Windows Vista gebruikers kunnen nog upgraden naar IE 9, maar niet naar versie 11. Ook Google Chrome support Vista niet meer sinds april;
   • Voor Windows XP is er geen optie om de versie aan te passen. Daar kun je namelijk geen nieuwere browser op installeren. Gebruik je deze versie? Dan moet je over op een ander operating system of een andere computer.
      Handig! Check je IE versie

      Weet je niet precies welke versie IE je gebruikt? Via deze link kun zien hoe je dit kunt checken. 

       Mei 2016

       Details transacties

       • In de transactielijst wordt vanaf nu weergegeven of een transactie verplaatst of gesplitst is op grootboekniveau.

       Uitbreiding rol externe accountant

       • Gebruikers met de rol 'Externe accountant' kunnen nu ook documenten inzien die gekoppeld zijn aan een eindejaarscontrole.
       Bankrekeningen
       • Vanaf heden kan in de bankrekeningkaart een bankrekening als 'niet-zichtbaar' worden aangemerkt. Deze bankrekening zal dan niet meer beschikbaar zijn in de betaallijst en ook niet worden weergegeven in de lijst met bankrekeningen als het filter “0-rekeningen verbergen” is geactiveerd. 
       Facturatie module
       • Op verkoopfacturen met een negatief totaalbedrag wordt automatisch de tekst “creditfactuur” vermeld wanneer deze met behulp van de Yuki facturatie module worden gegenereerd.

       April 2016

       Yuki investeert verder in webservices

       Wij willen vanuit Yuki zoveel mogelijk koppelen met externe systemen, omdat we zo onze partners en gebruikers keuzevrijheid kunnen bieden om externe (cloud) platformen te koppelen aan Yuki. 

       De afgelopen periode hebben we daarom investeringen gedaan in onze webservice functionaliteit om zo voorop te blijven lopen en nog meer functionaliteit te kunnen bieden.

       Een greep uit de nieuwe functionaliteiten:
       • Meer databronnen worden ontsloten. Denk hierbij aan relaties, workflow en meer details in financiële transacties;
       • Aanvullende beveiliging door de mogelijkheid van verschillende toegangscodes te genereren;
       • Verbetering in snelheid afhandelen webservice calls.
       Introductie prijsmodel webservices:
       • Per 1 mei zal Yuki, bij veelvuldig gebruik van de webservices, extra kosten in rekening brengen. De prijzen zijn als volgt:
        Webservice calls per domein Over periode Kosten per maand
        Tot 1.000 calls  Per dag Gratis
        1.001 tot 5.000 calls Per dag € 10,-
        5.001 tot 10.000 calls Per dag € 100,-


       BTW-Suppleties

       • BTW-suppleties kunnen vanaf heden elektronisch worden aangeleverd bij de Belastingdienst door de suppletie als XBRL-bericht naar Digipoort te versturen. Je hoeft de suppletie nooit meer te printen en per post op te sturen! 

       Financiële importbestanden

       • Financiële importbestanden kunnen worden omgezet naar een standaard memoriaal document, indien alle transacties op dezelfde datum zijn

       Facturatie module

       • Bij het aanmaken van een verkoopfactuur is het nu mogelijk om alle mogelijk betaalwijzen te selecteren. Bij het aanmaken van een verkoopfactuur in Yuki kan nu ook betaalwijze pin of contant gekozen worden, waar eerst alleen overschrijving mogelijk was.
       • Vanaf heden zijn ook de Placeholders [TotalAmountFC] en [Currency] voor het vermelden van buitenlandse valuta beschikbaar voor de factuur layouts. 

       UBL

       • Indien er in een UBL-factuur geen btw-bedrag wordt vermeld, dan wordt dit nu bepaald uit het verschil van het factuurbedrag inclusief btw, met het factuurbedrag exclusief btw.

       Verbeterde functiescheiding in HRM menu

       • We hebben het aantal zichtbare overzichten in het HRM menu beperkt voor gebruikers die geen HRM rol hebben. Vanaf nu kunnen deze gebruikers o.a. niet meer het vakantiesaldo inzien van andere collega's.

       Btw code via Yuki webservice
       • In de lijst met btw codes wordt nu ook het btw-type vermeld. Dit maakt het voor ondernemers, die gebruik maken van de Yuki webservice, inzichtelijker om te bepalen welk btw-type bij welke btw-code hoort. De lijst kun je vinden door in een domein naar de instellingen te gaan en te klikken op de button btw percentages. Met deze nieuwe lijst is het niet meer nodig om codes terug te zoeken in de Yuki XML documentatie.

       Yuki België

       • SODA - automatisch loondocumenten geboekt
        De eerste loondocumenten van verschillende sociale secretariaten worden reeds automatisch verwerkt in Yuki! Laat vanaf nu dus deze documenten aanleveren. De komende weken zal er ook een videotutorial worden gemaakt om jullie hierin nog beter weg te wijzen.


       Maart 2016

       Webservices

       • In de lijst met btw-codes wordt nu ook het btw-type vermeld om het voor klanten die gebruik maken van de webservice inzichtelijker te maken welk btw-type bij welke btw-code hoort.

       Meerdere administraties?

       • Indien er meerdere administraties in het domein aanwezig zijn, wordt vanaf heden in het matching-scherm de administratie getoond van de matching kandidaten. Zo hou je altijd overzicht! 

       Koppeling met NMBRS

       • Zijn vakantie-uren geactiveerd in NMBRS? Deze uren worden vanaf heden ook getoond op de loonstrook. Tevens worden loonheffingsaangiftes direct afgehandeld.

       Yuki België
       • Indien een Soda-document (met loonjournaalposten) een btw-code bevat dat niet in Yuki aanwezig is zal de contactpersoon van de accountant een taak ontvangen.


       Februari 2016

       Automatische toewijzen van een document aan een dossier

       • Indien je klant gebruikt maakt van de Dossier-module, is het vanaf deze week mogelijk om via de document-herkenningsregels een dossier vast te leggen. Dit zorgt voor nog meer efficiëntie en tijdswinst binnen het opvolgen van je verschillende dossiers!

       Werkkostenregeling

       • Vanuit de grootboekkaart van een rekening die in aanmerking komt voor de WKR, de registratie pagina te openen;
       • Transacties te koppelen aan de tag WKR -0%, WKR -6% of WKR -21%;
       • Vanuit het personeel overzicht de (concept) Werkkostenregeling rapportage te openen
       Integratie NMBRS met de WKR-rapportage
       • Indien een administratie gebruikt maakt van de NMBRS-koppeling dan zal de loonsom en in NMBRS bekende “kosten uit de financiële administratie” automatisch worden opgehaald.
       Integratie NMBRS
       • NMBRS loonjournaalposten kunnen nu ook opgehaald worden als het jaar in NMBRS reeds is afgesloten.
       Grootboekrekeningschema
       • In het grootboekrekeningschema is nu de kolom “btw van toepassing” altijd standaard zichtbaar.
       Pay.nl
       • Naast Mollie, MultiSafePay en Paypal is het vanaf heden mogelijk om MT940 afschriften van de online betalingsprovider Pay.nl te importeren.
       Yuki België
       • Grootboekcode van rekening “Lidgeld, donaties en subsidies” aangepast van 743000 naar 730000
       • Bereik van grootboekrekening 730000 verhoogt naar 10000
       • Het is nu gemakkelijker om de ingediende btw-aangifte op te volgen. Bij het versturen van een btw-bevestigingsbrief wordt nu in de documentnotities het tijdstip van versturen en de e-mailadressen waarnaar het document is verstuurd, vastgelegd. Deze extra controle kan je raadplegen via het archief. 

       Januari 2016

       Back-office teams beheren

       • Het is mogelijk om back-office teams te creëren door een manager toe te voegen aan de adreskaart van de medewerker. Vervolgens kun je in het portaal de vragen die zijn toegewezen aan een team laten tonen. Deze vragen worden per team getoond op basis van de toegekende manager.

       Overzicht omzetbelasting

       • In het overzicht omzetbelasting wordt vanaf heden altijd de knop "Herstel niet aangewezen btw-transacties" getoond. Indien er transacties nog niet in de aangifte opgenomen waren, kan dit met deze knop eenvoudig hersteld worden.

       E-mail bijlage

       • Bij het versturen van een e-mail met bijlagen die de maximale grootte overschrijden wordt nu een functionele foutmelding aan de gebruiker getoond, zodat hij hierop actie kan ondernemen.

       BTW aftrekbaarheid

       • De handmatig ingevoerde waardes van de btw-aftrekbaarheid in de btw pop-up van het BO-scherm van een inkoopfactuur, worden vanaf nu ook opgeslagen (in de bijbehorende factuurregel). Deze kun je nu achteraf nog inzien en eventueel gebruiken bij opnieuw verwerken. 
       Yuki App
       • Vanaf heden is het mogelijk adres-informatie te wijzigen vanuit de Yuki smartphone app.
       • Wanneer de ondernemer in een bepaald domein actief is, en hij opent daarna de app, onthoudt deze welk domein het laatst geopend is geweest.
       Sorteerfunctionaliteiten
       • De inkoop- en verkoopfacturenlijsten kunnen gesorteerd worden op dossiers.
       Yuki België
       • Aanpassingen grootboekrekeningen:
        • 750000 tot 750059 zijn nu verbonden met "Resultaat verbonden onderneming en Resultaat deelneming"
        • 760000 tot 762999 zijn vrij voor "Terugneming van afschrijvingen"
        • 763000 "Boekwinst verkoop vaste activa" is nu standaard uitgeschakeld
        • 730000 naar 747000 voor "Liggelden"
       • Real-time controle btw-aangifte
        • Vanaf heden worden waarschuwingen en/of blokkerende meldingen meteen getoond bij de btw-aangifte indien er zich mogelijk een fout heeft voorgedaan. Waar dit voordien enkel plaatsvond bij de afsluiting. Daarnaast zijn de meldingen ook mooier en duidelijker weergegeven om de gebruikerservaring van Yuki nog aangenamer te maken.

       Comments