Wachtrekeningen voor de beginbalans

Vanaf februari 2017 wordt de beginbalans op een nieuwe manier ingegeven, zodat dit gelijk kan lopen met de nieuwe functie van de historische import.

Wat verandert er?
In plaats van de Activa, bijhorende afschrijvingen en het saldo van de banken te plaatsen op de rekening ‘499100 Wachtrekening openingsbalans’ wordt er voor de Activa nu ‘289999 Wachtrekening beginbalans activa’ en voor de bank ‘550090 Wachtrekening beginbalans banken’ gebruikt.

Indien je eerder in Yuki al een beginbalans hebt opgeladen en het saldo hiervan op 0 staat hoef je hiervoor in principe verder niets te doen. Toch kan het voorkomen dat je af en toe handelingen moet uitvoeren die een effect kunnen hebben op je balans, waarvoor je hier dan ook een makkelijke oplossing kan vinden voor enige problemen die kunnen opduiken.

Bank en kas

Yuki boekt vanaf nu het beginsaldo van de bank en kas automatisch tegen op de 550090-rekening. Heb je in jouw beginbalans toch nog gebruik gemaakt van de 499100-rekening en moet je het beginsaldo nog ingeven/wijzigen kan je het volgende doen:

  • Indien je beginbalans recent is opgeladen en je net begint met dit verder uit te splitsen kan je het financieel importbestand omzetten naar een diverse post en de rekening voor de banken wijzigen naar de 550090-rekening.
    Dit kan je doen door voor de betreffende regel op het potloodje te klikken en bovenaan de nieuwe rekening in te geven. Vervolgens klik je op 'Bewaren'.
    Wanneer je het beginsaldo van de bank ten slotte ingeeft komt deze rekening op 0.


  • Indien je reeds eerder via de 499100-rekening een beginsaldo hebt ingegeven, maar hier nog iets aan moet wijzigen dien je het saldo in de bank eerst op 0 te zetten. Hierdoor komt er terug een transactie bij op de 499100-rekening, welke je moet verplaatsen naar de 550090-rekening. Dit kan je doen door de betreffende lijn in de beginbalans aan te passen (nadat je deze hebt omgezet naar diverse post), of naar de grootboekrekening te gaan en achteraan de transactie op het potloodje te klikken.


Activa
In Yuki heb je de mogelijkheid om de reeds geboekte afschrijvingen uit de beginbalans automatisch af te schrijven. Dit doe je door naar de afschrijvingstabel van een activa-rekening te gaan, te klikken op het tandwieltje voor het activum en het ‘reeds afgeschreven bedrag’ in te geven vóór de start in Yuki.Indien je in de beginbalans gebruik maakte van de rekening 499100 en al je afschrijvingen reeds werden geboekt zal je in principe van de verandering geen problemen ondervinden. Toch moet je met volgende zaken rekening houden indien je nog dingen wil wijzigen, of je een reeds afgeschreven bedrag nog dient te boeken:
  • Indien je afschrijvingen in de beginbalans op de 499100-rekening hebt geboekt en je de reeds afgeschreven bedragen nog dient in te geven kun je het best de rekening aanpassen in de beginbalans naar '289999 Wachtrekening beginbalans activa'. Dit doe je door het importbestand om te zetten naar een diverse post, op het potloodje te klikken en de juiste regel aan te passen.


  • Indien alle reeds afgeschreven bedrag al zijn ingegeven, maar je hiervoor toch nog iets dient te wijzigen kan het volgende gebeuren: bij het opnieuw invullen van een ‘reeds afgeschreven bedrag’ in de afschrijvingstabel wordt een diverse post aangemaakt om dit tegen te boeken op de 289999-rekening.Tegelijkertijd zal de diverse post van het vorige ingevulde bedrag verdwijnen en zal dit vermeerderen op de 499100-rekening. Door op dit bedrag te zoeken zal je de nieuwe diverse post kunnen terugvinden en kan je de rekening 289999 wijzigen naar 499100 zodat beide weer op 0 vallen.


Comments