Release Notes 2018

Februari 2018

 • Kolom met het werknemersnummer toegevoegd aan het personeelsoverzicht.
 • Contact webservice uitgebreid met:
  • ID van de contactpersoon indien gekoppeld aan de relatie.
  • ID van de relatie toegevoegd aan het antwoord van overige webservices die al een relatienaam teruggaven.
 • Herkenningspercentage wordt opnieuw getoond in de workflow.
 • De klantenlisting is nu direct gekoppeld aan de btw-aangiften van het geselecteerde jaar. Na het afsluiten van alle btw-aangiften kan de klantenlisting niet meer gewijzigd worden.
 • Alle transacties kunnen worden geselecteerd in het “Te koppelen interne overboekingen” overzicht, waardoor het afpunten van deze transacties kan worden versneld.
 • In de btw-aangifte kan de klantenlisting als “nihil” gewaardeerd worden. Deze nihilwaardering wordt ook in de XML van de btw-aangifte opgenomen.
 • Optie toegevoegd aan de mail(SMTP)-server instellingen in de factuurinstellingen voor het gebruik van een Office365 mail server. 
 • De accountant-partner wordt niet meer als verantwoordelijke (Representative) in de XML van de btw-aangifte opgenomen indien de klant zelf verantwoordelijk is voor de btw-aangifte.
 • In een partnerportaal is het nu ook mogelijk om in bulk een Backoffice- accountmanager toe te wijzen aan domeinen, vanuit het domeinen-overzicht.
 • Aanpassingen aan de btw-bevestigingsbrief: Indien er een controller is toegewezen aan het domein zal zijn naam en e-mailadres worden vermeld in de brief voor eventuele vragen.
 • De actie knoppen voor gebruikers in de klanten- en leverancierslijst functioneerde niet naar behoren.
 • Aanpassingen aan document die geen invloed hebben op de btw konden niet worden uitgevoerd ondanks dat dit wel mogelijk zou moeten zijn.


Januari 2018

 • Kwaliteitsmonitor werd gereleased in alle domeinen. Meer informatie is terug te vinden via deze pagina.
 • Aan het overzicht met verwerkte transacties is nu een filter toegevoegd om transacties weer te geven die zijn aangemaakt/gewijzigd door een niet backoffice-gebruiker.
 • Bereik van de kasrekeningen werd verhoogd van 20 naar 50.
 • De checkbox om aan te geven of het ingevoerde bedrag op de verkoopfactuur regel inclusief btw btw is functioneerde niet naar behoren in het backoffice-invoerscherm.
 • Bij het aanmaken van bank verwerkingsregels kunnen nu ook (de voorheen hiervoor geblokkeerde) grootboekrekeningen worden gekozen: "404000 Nog te factureren" en "444000 Nog te ontvangen facturen".
 • De AccountingInfo webservice heeft een nieuwe methode “GetProjects”. Deze methode retourneert een lijst met aanwezige projecten in het domein en/of administratie.
 • In het overzicht “Top leveranciers” binnen de accountants-portal kan de accountant nu doorklikken op het aantal facturen per leverancier. In het vervolgscherm krijgt de accountant inzicht hoeveel facturen er per domein zijn aangeleverd van de desbetreffende leverancier. Met deze informatie kan de accountant zijn automatisering verbeteren, door het aanmaken van herkenningsregels.
 • De omschrijving van de onderstaande grootboekrekeningen kunnen wordt gewijzigd, voorheen was dit niet mogelijk.
  • 620200 Bezoldigingen bedienden
  • 620000 Bestuurders of zaakvoerders
  • 621000 Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen
  • 624000 Pensioenen
  • 623800 Vakantiegeld
  • 622000 Kantinekosten
  • 623000 Overige personeelskosten
 • Automatisch verwerken van bankkosten bij het importeren van CODA afschriften.
 • Template van de btw-aangifte bijgewerkt zodat het in de toekomst mogelijk is aan te vinken op de klantenlisting nihil is.
Comments