Release Notes 2018

Mei 2018

 • Teksten van standaardvragen en antwoorden voor backoffice vragen kunnen nu in meerdere talen worden ingegeven. Indien beschikbaar wordt automatisch de tekst in de taal van de gebruiker die de vraag stelt (of moet beantwoorden) opgenomen in de backoffice vraag.
 • BIC-veld toegevoegd aan de verkoopfactuur xml van de Sales webservice. Met het toevoegen van het veld is het voor externe partijen mogelijk om ook buitenlandse bankrekeningen aan te kunnen maken vanuit de API.
 • Het wijzigen van verkoopfacturen in een afgesloten is nu mogelijk als het btw bedrag of het aangiftetijdvak waarin het btw bedrag staat niet wijzigt.
 • Het ondertekenen van de AVG-verwerkersovereenkomst met Yuki is nu mogelijk vanuit een partner portaal voor gebruikers met de rol portaalbeheerder. Deze functionaliteit is te vinden in de portaal instellingen onder Algemene voorwaarden, en er zal éénmaal per dag een pop-up aan de portaalbeheerder worden getoond zolang de overeenkomst niet is ondertekend.
 • Uitbreiding van standaard vragen en antwoorden functionaliteit. Voegt de mogelijkheid toe:
  • Zelf vragen en antwoorden formuleren en beschikbaar maken in het drop-down menu in de vragen sectie in een domein voor de BO.
  • Vragen en antwoorden formuleren in verschillende talen, en Yuki zal - indien beschikbaar - automatisch de juiste taal selecteren op basis van de taalinstellingen van de gebruiker, i.e. degene waarna het bericht wordt verstuurd. 
  • Configuratie van deze feature dient te gebeuren in de instellingen van een Partner Portaal. Alleen toegankelijk voor de Portaalbeheerder. Alle andere rollen zijn read-only. 
  • Reeds bestaande Yuki standaard vragen en antwoorden zullen beschikbaar blijven, indien er geen gebruik zal worden gemaakt van de nieuwe feature.
 • Ondersteuning voor nieuw PayPal csv formaat. Het oude formaat zal op termijn niet meer door PayPal worden aangeboden.
 • Vanuit "Verwerken" is het voor de backoffice mogelijk de aanwezige dagboeken inclusief documenten te exporteren. De bestandsnaam zal beginnen met het boekstuknummer om de controle van het dagboek te vergemakkelijken.
 • In de openstaande klanten/leveranciers is het nu mogelijk te sorteren op de vervaldatum van facturen.
 • Aan de Fiche 281.50 is vak G toegevoegd  dat een totaaltelling is van alle opgenomen documenten op boekingsdatum.
 • Partners kunnen vanuit hun portaal instellingen in het overzicht “algemene voorwaarden” hun eigen verwerkersovereenkomst uploaden om door de eigen klanten te laten ondertekenen vanuit hun domein. Het ondertekende document wordt opgeslagen in het archief van de klant in de map “Overig financieel” onder het tabblad “documentatie”.

April 2018

 • De contactpersoon van een administratie was niet altijd zichtbaar in de administratie lijst van een partner portaal.
 • Vernieuwde weergave van de datumselectie.
 • Bij herinneringslayouts kan nu een taal worden ingesteld, zodat de taal van de herinnering dezelfde is al de taal van de factuur. Bij automatische herinneringen wordt zoveel mogelijk automatisch de optimale herinneringslayout gekozen op basis van administratie, betaalwijze, en taal.
 • Professionele btw-aftrekbaarheid is beschikbaar in bèta in bepaalde domeinen met de rechtsvorm ‘eenmanszaak’.
  • De professionele aftrekbaarheid wordt alleen toegepast op aankoopfacturen en bij het direct boeken van banktransacties op kostenrekeningen.
  • Bij professionele aftrekbaarheid wordt het niet professioneel aftrekbare gedeelte op de rekening courant van de eigenaar geboekt.
 • Kleine aanpassingen aan de klantenlisting. Correcte tekst bij de tooltip op de listing te heropenen en het automatisch downloaden van de lijst bij het wijzigen van een filter werd ongedaan gemaakt.
 • In het login-scherm kan een taal gekozen worden. De standaard taal en de beschikbare talen hangen af van de domeinnaam waaronder het loginscherm wordt geopend (yukiworks.nl, .be, .es, of .com). De gekozen taal wordt opgeslagen in een browser-cookie, zodat deze taal bij een volgende login wordt gebruikt.
 • Gebruikers met de financiële-administratie rol mogen de vervaldatum van verkoop- en aankoopfacturen aanpassen.

Maart 2018

 • Bij het handmatig invoeren van bankafschriften en/of kasstaten kan in de bedrag veld gerekend worden door middel van het ∑-symbool.
 • De cijfers van eigen vermogen en solvabiliteit in de financiële monitor waren onvolledig.
 • De kwaliteitsmonitorcheck op ontbrekende afschrijvingen gaf in enkele gevallen onterecht een lager cijfer.
 • Taal toegevoegd aan de overzichten van factuurlayouts en verkoopfacturen, zodat direct zichtbaar is welke taal er aan de factuurlayout is gekoppeld zonder eerst de layout te hoeven openen.
 • Office365 ondersteuning toegevoegd aan de Yuki Office module. Hiermee is het mogelijk een Office365 SMTP-server te gebruiken voor het versturen van e-mail.
 • Niet alle kastransacties van een kasimportbestand werden weergeven in de dagboek voor de kas.
 • PDF documenten werden in de Edge browser niet correct weergegeven.
 • Verzamelde klantenlisting te downloaden vanuit een partner-portaal.
  • Als alle btw-aangiftes in een kalenderjaar afgesloten zijn dan is het voor de backoffice medewerker mogelijk de klantenlisting aan te merken als ‘Klaar om te verzamelen’. 
  • Vanuit het portaal kan de partner medewerker één xml-document downloaden met daarin de klantenlistings van alle administraties die zijn aangemerkt als ‘Klaar om te verzamelen’.
 • Uitbreiding van de Archief webservice
  • Webservices toegevoegd om een lijst documenten terug te keren die zijn aangepast na een opgegeven datum, van een specific document-type of in een specifieke ordner
  • Webservice toegevoegd om de UBL van een document op te halen.

Februari 2018

 • Kolom met het werknemersnummer toegevoegd aan het personeelsoverzicht.
 • Contact webservice uitgebreid met:
  • ID van de contactpersoon indien gekoppeld aan de relatie.
  • ID van de relatie toegevoegd aan het antwoord van overige webservices die al een relatienaam teruggaven.
 • Herkenningspercentage wordt opnieuw getoond in de workflow.
 • De klantenlisting is nu direct gekoppeld aan de btw-aangiften van het geselecteerde jaar. Na het afsluiten van alle btw-aangiften kan de klantenlisting niet meer gewijzigd worden.
 • Alle transacties kunnen worden geselecteerd in het “Te koppelen interne overboekingen” overzicht, waardoor het afpunten van deze transacties kan worden versneld.
 • In de btw-aangifte kan de klantenlisting als “nihil” gewaardeerd worden. Deze nihilwaardering wordt ook in de XML van de btw-aangifte opgenomen.
 • Optie toegevoegd aan de mail(SMTP)-server instellingen in de factuurinstellingen voor het gebruik van een Office365 mail server. 
 • De accountant-partner wordt niet meer als verantwoordelijke (Representative) in de XML van de btw-aangifte opgenomen indien de klant zelf verantwoordelijk is voor de btw-aangifte.
 • In een partnerportaal is het nu ook mogelijk om in bulk een Backoffice- accountmanager toe te wijzen aan domeinen, vanuit het domeinen-overzicht.
 • Aanpassingen aan de btw-bevestigingsbrief: Indien er een controller is toegewezen aan het domein zal zijn naam en e-mailadres worden vermeld in de brief voor eventuele vragen.
 • De actie knoppen voor gebruikers in de klanten- en leverancierslijst functioneerde niet naar behoren.
 • Aanpassingen aan document die geen invloed hebben op de btw konden niet worden uitgevoerd ondanks dat dit wel mogelijk zou moeten zijn.


Januari 2018

 • Kwaliteitsmonitor werd gereleased in alle domeinen. Meer informatie is terug te vinden via deze pagina.
 • Aan het overzicht met verwerkte transacties is nu een filter toegevoegd om transacties weer te geven die zijn aangemaakt/gewijzigd door een niet backoffice-gebruiker.
 • Bereik van de kasrekeningen werd verhoogd van 20 naar 50.
 • De checkbox om aan te geven of het ingevoerde bedrag op de verkoopfactuur regel inclusief btw btw is functioneerde niet naar behoren in het backoffice-invoerscherm.
 • Bij het aanmaken van bank verwerkingsregels kunnen nu ook (de voorheen hiervoor geblokkeerde) grootboekrekeningen worden gekozen: "404000 Nog te factureren" en "444000 Nog te ontvangen facturen".
 • De AccountingInfo webservice heeft een nieuwe methode “GetProjects”. Deze methode retourneert een lijst met aanwezige projecten in het domein en/of administratie.
 • In het overzicht “Top leveranciers” binnen de accountants-portal kan de accountant nu doorklikken op het aantal facturen per leverancier. In het vervolgscherm krijgt de accountant inzicht hoeveel facturen er per domein zijn aangeleverd van de desbetreffende leverancier. Met deze informatie kan de accountant zijn automatisering verbeteren, door het aanmaken van herkenningsregels.
 • De omschrijving van de onderstaande grootboekrekeningen kunnen wordt gewijzigd, voorheen was dit niet mogelijk.
  • 620200 Bezoldigingen bedienden
  • 620000 Bestuurders of zaakvoerders
  • 621000 Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen
  • 624000 Pensioenen
  • 623800 Vakantiegeld
  • 622000 Kantinekosten
  • 623000 Overige personeelskosten
 • Automatisch verwerken van bankkosten bij het importeren van CODA afschriften.
 • Template van de btw-aangifte bijgewerkt zodat het in de toekomst mogelijk is aan te vinken op de klantenlisting nihil is.
Comments